Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng

Bài viết đưa ra một cận an toàn kháng va chạm chặt hơn cho lược đồ Hirose. Kết quả khi áp dụng với mã khối có độ dài khối 128 bit và độ dài khoá 256 bit, ví dụ như AES-256, đó là không có một kẻ tấn công bất kỳ nào thực hiện ít hơn truy vấn có thể tìm được một va chạm cho hàm nén Hirose với xác suất lớn hơn 1/2. | Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng Trần Hồng Thái Hoàng Đình Linh Tóm tắt Trong số các hàm nén dựa trên for Hirose compression function with a mã khối có 3 hàm nén độ dài khối kép nổi tiếng probability greater than 1 2. đạt được độ an toàn kháng va chạm và kháng Từ khóa lược đồ Hirose hàm nén độ dài tiền ảnh tối ưu lần lượt lên đến 2n và 22n truy khối kép mã pháp lý tưởng độ an toàn kháng va vấn đó là Abreast-DM Tandem-DM và lược đồ chạm độ an toàn kháng tiền ảnh. Hirose. Gần đây đã có một số lược đồ mới được Keywords Hirose scheme double-block- đề xuất tuy nhiên các chứng minh độ an toàn length compression function ideal cipher đều dựa trên các kết quả đã có đối với 3 lược đồ collision resistance preimage resistance. trên. Trong đó lược đồ Hirose đạt được cận an toàn kháng va chạm và kháng tiền ảnh tốt hơn 2 I. GIỚI THIỆU lược đồ còn lại. Ngoài ra nó còn hiệu quả hơn khi chỉ sử dụng một lược đồ khoá duy nhất cho 2 mã Các hàm băm mật mã nhận một thông báo khối cơ sở. Trong bài báo này chúng tôi đưa ra đầu vào có độ dài bất kỳ và trả về một xâu bit một cận an toàn kháng va chạm chặt hơn cho đầu ra có độ dài cố định. Đã có nhiều cấu trúc lược đồ Hirose. Kết quả khi áp dụng với mã khối được sử dụng cho việc băm các thông báo có có độ dài khối 128 bit và độ dài khoá 256 bit ví độ dài thay đổi mà trong đó lặp lại một hàm nén dụ như AES-256 đó là không có một kẻ tấn công có kích thước cố định như là cấu trúc Merkle- bất kỳ nào thực hiện ít hơn truy vấn có thể Damgård khung HAIFA cấu trúc Sponge. tìm được một va chạm cho hàm nén Hirose với Hàm nén cơ sở có thể được xây dựng từ các xác suất lớn hơn 1 2. thành phần hỗn tạp hoặc dựa trên chính các Abstract Among the compression functions nguyên thuỷ mật mã như mã khối. Gần đây các based on block ciphers there are three well- cấu trúc hàm nén dựa trên mã khối thu hút được known double-block-length .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.