Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021" để nắm chi tiết hơn các bài tập, làm quen với các dạng bài, từ đó có phương pháp ôn luyện hiệu quả hơn. | TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 TỔ TOÁN MÔN TOÁN KHỐI 10 Chương 1. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP I. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào là sai A. A A B. A C. A A D. A A Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng A. a a b B. a a b C. a a b D. a a b Câu 3. Số phần tử của tập hợp A k 2 1 k k 2 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 4. Trong các tập hợp sau tập hợp nào là tập hợp rỗng A. x Z x 1 B. x Z 6x2 7x 1 0 C. x Q x2 4x 2 0 D. x R x 2 4x 3 0 Câu 5. Trong các tập hợp sau tập hợp nào có đúng một tập hợp con A. B. 1 C. D. 1 Câu 6. Chọn kết quả sai trong các kết quả sau A. A B A A B B. A B A B A C. A B A A B D. B A A B Câu 7. Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán 5 học sinh giỏi Lý 6 học sinh giỏi Hoá 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán Lý Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn Toán Lý Hoá của lớp 10B1 là A. 9 B. 10 C. 18 D. 28 Câu 8. Hãy điền dấu gt 2 2 3 3 A. a 0 B. a 0 C. a 0 D. a 0 3 3 4 4 Câu 13. Cho A 4 7 và B 2 3 . Khi đó A B là tập nào sau đây A. 4 2 3 7 B. 4 2 3 7 C. 2 3 D. 2 3 Câu 14. Cho tập hợp A 3 B 2 . Khi đó tập A B là A. 2 B. 3 2 C. R D. 3 Câu 15. Cho tập hợp A 2 3 B 1 5 . Khi đó tập A B là A. 2 5 B. 1 3 C. 2 1 D. 3 5 Câu 16. Cho tập hợp A 3 B 3 . Khi đó tập A B là A. B. 3 C. D. 3 Câu 17. Cho tập hợp A 2 3 B 1 5 . Khi đó tập A B là A. 2 1 B. 2 1 C. 2 1 D. 2 1 Câu 18. Cho tập hợp A 2 . Khi đó tập CR A là A. 2 B. 2 C. 2 D. 2 Câu 19. Cho tập hợp A m m 2 B 1 2 . Điều kiện của m để A B là A. m 1 hoặc m 0 B. 1 m 0 C. 1 m D. m 1 hoặc m 2 Câu 20. Cho tập hợp A m 1 B 1 . Điều kiện của m để A B là A. m 1 B. m 1 C. m 2 D. m 2 II. Tự luận Bài 1. Xác định các tập A B A B A B B A biết a A x R 3 x 5 B x R x 4 b A 1 5 B 3 2 3 7 1 c A x R 2 B x R x 2 1 x 1 d A 0 2 4 6 B 5 0 3 5 Bài 2. Tìm phần bù của các tập hợp sau trong R a A 12 10 b B 2 2 c C 3 5 d D x R 4 x 2 5 Bài 3. Xác định điểu kiện của a b để a A B với A a 1 a 2 B b b 4 . b E C D .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.