Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Vật lý 11 năm học 2017-2018 – Trường THPT Lê Quý Đôn (Mã đề 357)

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Vật lý 11 năm học 2017-2018 – Trường THPT Lê Quý Đôn (Mã đề 357) giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài thi và đạt kết quả cao trong học tập và trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo. | SỞ GD amp ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 11 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2017-2018 Đề gồm 3 trang Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 357 Họ tên thí sinh . SBD . Giám thị coi thi không giải thích gì thêm A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7đ Câu 1 Phát biểu nào sau đây là không đúng Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì A. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây. B. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây. C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ. D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây. Câu 2 Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0 4m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B 0 6 T véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1 4 T trong thời gian 0 25s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là A. 32V. B. 1 28V. C. 3 2V. D. 12 8V. Câu 3 Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 12cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B 2T mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30 . Độ lớn từ thông qua khung là A. Φ 5Wb. B. Φ 5 5Wb. C. Φ 5Wb. D. Φ 5Wb. Câu 4 Dòng điện I 1 A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm có độ lớn là A. . B. . C. . D. . Câu 5 Một ống dây dẫn dài 50cm tiết diện ngang là 10cm gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là A. 25µH. B. 1250µH. C. 125µH. D. 250µH. Câu 6 Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I 0 4 5 t I tính bằng ampe t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L 0 005H. Độ lớn suất điện động tự cảm trong ống dây là A. 0 001V. B. 0 004V. C. 0 002V. D. 0 003 V. Câu 7 Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 1 m s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị 6 N nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 m s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là A. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    1    04-10-2022
6    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.