Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 (Đề số 1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 (Đề số 1) dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Mời các em học sinh cùng tham khảo! | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 năm học 2020 2021 Đề số 1 Bản quyền thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. Câu 1 Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A x 2 x 2 3x 5 0 A. A 1 5 B. A 1 2 5 D. A C. A 2 Câu 2 Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn x 2 x 3 0 4 x 5 y 0 2 2 A. B. 2 2 x 1 0 3 x 4 y 0 7x y 6 x 2 y 2 16 C. D. 3x 8 y 1 2 x y 0 Câu 3 Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ A. y x 2 1 B. y x 3 2 x 1 C. y x 2 D. y x 3 x Câu 4 Cho tập hợp X a b c . Hỏi X có bao nhiêu tập con A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Câu 5 Khẳng định nào dưới đây là sai A. ku u ngược hướng khi k 0 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B. ku u cùng hướng khi k 0 C. Hai vectơ a b vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích có hướng của chúng bằng 0. D. a Câu 6 Cho hàm số y ax 2 bx c a 0 có đồ thị P . Khi đó tọa độ đỉnh của P là b b A. I B. I 2a a 2a 2a b b C. I D. I 2a 4a 2a 2a Câu 7 Cho hàm số y 2 x 3 3 x mệnh đề nào sau đây đúng A. Hàm số đã cho là hàm số chẵn. B. Hàm số đã cho là hàm số lẻ. C. Hàm số đã cho không chẵn không lẻ. D. Hàm số đã cho vừa là hàm số chẵn vừa là hàm số lẻ. Câu 8 Trong hệ tọa độ Oxy cho a 1 2 b 2 3 . Độ lớn của vectơ a b A. -2 B. 4 C. 2 5 D. 10 Câu 9 Trong hệ tọa độ Oxy cho m 3 2 n 1 1 . Tích vô hướng của hai vectơ bằng A. -5 B. -1 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí C. 4 D. -8 Câu 10 Cho hình bình hành ABCD có M là trung điểm của BC và G là trọng tâm tam giác ACD A. 2AB AD MA B. 2 AB AD 2 MA C. AB AD 4 AM D. AB AD MA Câu 11 Phương trình ax 2 bx c 0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi a 0 a 0 a 0 A. hoặc B. 0 b 0 0 C. a b c 0 D. a 0 Câu 12 Cho P y x 2 6 x 17 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây A. Hàm số nghịch biến trên 3 B. Hàm số đồng biến trên 6 C. Hàm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    71    2    02-10-2022
34    9    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.