Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 (Đề số 2)

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 (Đề số 2)" để hỗ trợ cho hoạt động ôn luyện, củng cố kiến thức, vượt qua kì thi khảo sát gặt hái nhiều thành công. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Bản quyền thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. Câu 1 1. Tìm tập xác định của các hàm số 4 2 x 1 3x 2x 3 2 a. y b. y 2x 1 2 x2 5x 3 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số y f x 2 x 4 3x 2 5 x 1 Câu 2 1. Giải các phương trình sau x 1 3x 4 b. 2 x 1 12 5x c. x2 4 x 1 3x 1 a. 2 8 2. Chứng minh rằng với mọi m phương trình mx 2 2 m 1 x m 2 0 luôn có nghiệm. Câu 3 Cho hàm số y x 2 2 x 3 a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị P của hàm số 1 b. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng y 2x 3 với đồ thị P của hàm số Câu 4 Cho tam giác ABC I là trung điểm cạnh AB. Gọi M N P lần lượt là các điểm thỏa mãn các hệ thức vectơ sau 3 MB 2 MC NA 3BN 2 NC 5 AP 2 AC 0 . a. Chứng minh rằng NI BM. b. Chứng minh N là trung điểm của AM. c. Chứng minh ba đường thẳng AM BC IP đồng quy. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 2 3 Câu 5 Cho a b gt 0 thỏa mãn 6 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a b A a b Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 10 đề số 2 Câu 1 1. 4 2 x 1 3x a. y 2x 1 Điều kiện xác định 1 2x 1 0 x 2 1 4 2 x 0 x 2 x 1 3x 0 3 1 x 3 1 Vậy tập xác định của hàm số là D 3 2x 3 2 b. y 2 x2 5x 3 Điều kiện xác định 3 2 x 2 5x 3 0 x 1 2 2. Tập xác định D Giả sử x D x D ta có f x 2 x 4 3x 2 5 x 1 f x 2 x 3 x 5 x 1 2 x 4 3x 2 5 x 1 4 2 f x f x Vậy hàm số là hàm số chẵn Câu 2 1. x 1 3x 4 a. 2 8 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Tập xác định D PT 4 x 1 3x 4 7 x 0 x 0 b. 2 x 1 12 5x 12 Điều kiện xác định 12 5x 0 x 5 PT 2 x 1 12 5 x 2 2 4 x 2 4 x 1 144 120 x 25 x 2 21x 2 116 x 143 0 x 7 TM 13 x 11 L 3 13 Vậy phương trình có nghiệm x 7 c. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    04-10-2022
200    10    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.