Giải bài tập Hóa học lớp 10: Phản ứng oxi hóa khử

"Giải bài tập Hóa học lớp 10: Phản ứng oxi hóa khử" tài liệu trình bày chi tiết hướng dẫn giải 8 bài tập vận dụng về phản ứng oxi hóa khử. Mời các em học sinh cùng tham khảo! | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Hóa học lớp 10 Giải bài tập Hóa học lớp 10 Phản ứng oxi hóa - khử Bài 1 trang 82 sgk hóa 10 Cho phản ứng sau A. 2HgO 2Hg O2. o t B. CaCO3 CaO CO2. o t C. 2Al OH 3 Al2O3 3H2O. o t D. 2NaHCO3 Na2CO3 CO2 H2O. o t Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử. Hướng dẫn giải Những phản ứng theo đề bài cho phản ứng oxi hóa - khử là A. 2HgO 2Hg O2. o t Còn các phản ứng khác không phải là phản ứng oxi hóa khử Bài 2 trang 82 sgk hóa 10 Cho các phản ứng sau A. 4NH3 5O2 4NO 6H2O. B. 2NH3 3Cl2 N2 6HCl. C. NH3 3CuO 3Cu N2 3H2O. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí D. 2NH3 H2O2 MnSO4 MnO2 NH4 2SO4. Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử Hướng dẫn giải Phản ứng NH3 không đóng vai trò chất khử. D. 2NH3 H2O2 MnSO4 MnO2 NH4 2SO4. Bài 3 trang 83 sgk hóa 10 Trong số các phản ứng sau A. HNO3 NaOH NaNO3 H2O. B. N2O5 H2O 2HNO3. C. 2HNO3 3H2S 3S 2NO 4H2O. D. 2Fe OH 3 Fe2O3 3H2O. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử. Hướng dẫn giải Trong các phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Bài 4 trang 83 sgk hóa 10 Trong phản ứng 3NO2 H2O 2HNO3 NO. NO2 đóng vai trò gì A. Chỉ là chất oxi hóa. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí B. Chỉ là chất khử. C. Là chất oxi hóa nhưng đồng thời cũng là chất khử. D. Không là chất oxi hóa không là chất khử. Chọn đáp án đúng. Hướng dẫn giải Bài 5 trang 83 sgk hóa 10 Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa. Hướng dẫn giải Chất oxi hóa là chất nhận electron. Sự oxi hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron. Chất khử là chất nhường electron. Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron. Thí dụ Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.