Hướng dẫn sử dụng hệ thống sắc ký khối phổ GCMS ISQ 7000

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung, các bước hướng dẫn sử dụng hệ thống sắc ký khối phổ GCMS ISQ 7000 phục vụ cho các ngành Sinh học, Vi sinh . | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG SẮC KÝ KHỐI PHỔ GCMS ISQ-7000 Hướng dẫn sử dụng GCMS ISQ 7000 Page 1 1. Hướng dẫn bật tắt máy Bật máy Bước 1 kiểm tra nguồn điện. - Kiểm tra ổ cắm nguồn đã có điện. - Kiểm tra các dây nguồn đã được cắm vào máy GC MS Autosampler và công tắc nguồn ở chế độ OFF. - Bật CB điện bật UPS. Bước 2 kiểm tra máy GC - Kiểm tra bình khí He đã được mở. - Cột đã được lắp vào cổng SSL. - Kiểm tra liner septum có cần phải thay. Bước 3 kiểm tra máy khối phổ - Kiểm tra mức dầu trong bơm chân không nằm ở khoảng cho phép. - Dây nguồn của bơm đã được nối vào MS và công tắc trên bơm chân không ở vị trí ON. - Cột đã được gắn vào Transferline. - Dùng dụng cụ vặn chặt lại ferrule ở transferline. - Kiểm tra nút xả chân không đã được vặn chặt. - Kiểm tra cửa buồng MS đã được đóng kín. Bước 4. Bật máy tính màn hình máy in. Bước 5 Bật máy GC - Bật công tắc nguồn máy GC sang ON. Để máy khởi động và tự kiểm tra không báo lỗi . - Bật tốc độ dòng khí He qua cột là mL phút. Đặt dòng Split nhie5t độ cho Injector - Vào injector chỉnh Vacumn Compensation là ON. Bước 6 Bật Autosampler. - Cắm dây nguồn vào Autosampler. - Để Autosampler khởi động và tự kiểm tra. Bước 5 Bật máy khối phổ - Bật công tắc nguồn máy khối phổ sang ON. - Kiểm tra bơm chân không ngoài chạy. - Kiểm tra các đèn LED ở mặt trước máy sáng bình thường. Đèn Power sáng xanh đèn Vacumn chớp đỏ. - Sau khoảng 10 phút thì đèn vacuum sáng xanh đèn heater nhấp nháp đỏ Bước 6 Kiểm tra trong phần mềm Xcalibur. - Kiểm tra trạng thái của GC MS Autosampler trên màn hình là Ready to download. - Giá trị Foreline Pressure giảm dần. Hướng dẫn sử dụng GCMS ISQ 7000 Page 2 - Giá trị Turbo pump speed tăng dần đến 100 . Bước 7 đặt nhiệt độ cho Transferline và ion source - Vào ISQ Dashboard. Instrument Control. Transferline 250oC. Ion Source 200oC. Filament chọn 1. Nhấn send để gửi thông số qua MS. - Kiểm tra đèn LED heater chớp tắt đỏ. - Kiểm tra trong phần status của ISQ Dashboard nhiệt độ của Transferline và ion .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.