Bài giảng Giới thiệu hệ thống sắc ký khí khối phổ GCMS

"Bài giảng Giới thiệu hệ thống sắc ký khí khối phổ GCMS" trình bày các nội dung bao gồm Trace 1300 series GC; Injector – bộ tiêm mẫu; cấu tạo cơ bản của khối phổ ISQ Series; nguồn ion hóa – ion Source; Ion guide – bộ dẫn hướng ion chữ S; Electron multiplier - bộ khuếch đại electron . | Giới thiệu hệ thống sắc ký khí khối phổ GCMS Trace 1300 series GC Các module có thể gắn vào Trace 1300 series Inlets SSL SSL Backflush PTV- PTV Backflush GSV Detector FID TCD RCD NPD FPD MS ISQ TSQ DFS . Orther option Oven Cryo Aux Carrier 2 Trace 1300 series GC Thiết kế mới dạng module Tháo lắp dễ dàng Dễ dàng thay đổi giữa các cấu hình thiết bị Cho phép ghép nối với các thiết bị khác Hoạt động liên tục hiệu quả cao 3 Injector bộ tiêm mẫu Thiết kế injector dạng module rời Module gồm thân injector bộ phận gia nhiệt các board mạch điều khiển nhiệt độ dòng khí Có thể gắn tối đa 2 injector cùng lúc trên máy GC Front Back inlet Các module injector SSL SSL Backflush PTV- PTV Backflush GSV 4 SSL injector Dễ lắp đặt với công nghệ Instant Connect Bộ điều khiển khí thông minh IEC Max T 400oC Tỉ lệ chia dòng lên đến 1250 1 Điều khiển dòng split ở 1 ml phút từ 0 1250 mL phút Dòng purge từ 0 50 mL phút kiểm soát điện tử Dùng được cho các loại cột mao quản 50 530 mm id Có thể dùng cột nhồi 1 18 và 1 16 với các adapter thích hợp 5 SSL Injector Patent pending 6 SSL injector Split mode 7 SSL injector Splitless mode 8 Khối phổ đơn tứ cực Mass Spectrometer ISQ ISQ LT ISQ QD 9 Cấu tạo cơ bản của khối phổ ISQ Series Ion Volume and Repeller nguồn ion hóa Dual Filament nguồn tạo dòng electron năng lượng cao ExtractaBrite Ion Source s Lenses Lens dẫn hướng ion S-Shaped Ion Guide bộ dẫn hướng chữ S Single Quadrupole bô lọc khối tứ cực DynaMax XR Detection System Detector Fast Data Processing Electronics Writing Data to File bộ ghi tín hiệu 10 Các bộ phận cơ bản của khối phổ ISQ 11 Nguồn ion hóa ion Source Tất cả các bộ phận được gắn trên cùng một giá đỡ cho phép lấy tất cả bộ phận ra ngoài cùng lúc Không sử dụng dây nối khi gắn nguồn vào máy tự động kết nối với hệ thống Thiết kế Vacuum interlock và nguồn ion cả khối giúp tháo ion source ra khỏi hệ thống mà không phải tắt chân không chỉ với ISQ LT giúp tối ưu hiệu năng thiết bị và rút ngắn thời gian bảo dưỡng Chuyển đổi dễ dàng giữa chế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    9    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.