Bài giảng Lý thuyết khối phổ cơ bản

"Bài giảng Lý thuyết khối phổ cơ bản" phương pháp khối phổ; sự tạo thành ion và sự phân mảnh; Ion hóa điện tử - Electron Ionization; máy khối phổ hoạt động như bộ lọc ion; quá trình phân mảnh – Fragmentation; ví dụ sự phân mảnh bằng EI . | Lý thuyết khối phổ cơ bản Phương pháp khối phổ Phương pháp khối phổ là kỹ thuật tạo ra các ion và tách hoặc lọc các ion này dựa trên tỉ số khối lượng trên điện tích Mass-to-Charge m z Phổ đồ là một đồ thị biểu diễn độ nhiều tương đối relative abundance của các ion tạo thành theo hàm của tỉ số m z 2 Sự tạo thành ion và sự phân mảnh 3 Ion hóa điện tử - Electron Ionization EI EI là phương pháp ion hóa dùng phổ biến trong GC-MS Phân tử mẫu được va đập bởi các điện tử năng lượng cao 70eV Các phân tử ion dương M được tạo thành Chế độ EI đòi hỏi chân không sâu để hoạt độ khoảng milibar Phân tử mẫu phải ở thể khí 4 Quá trình phân mảnh - Fragmentation Các yếu tố tác động đến quá trình phân mảnh ion Năng lượng điện tử Nhiệt độ nguồn ion hóa. Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến là năng điện điện tử eV 5 Máy khối phổ hoạt động như bộ lọc ion ion Filter 6 Ví dụ sự phân mảnh bằng EI Sự phân mảnh của Methanol M 32 amu E 70eV PI Chân không tốt giúp giảm phản ứng liên phân tử 7 Chế độ EI Ưu điểm Phổ EI thu được dễ dàng Thích hợp cho việc định danh hợp chất và làm tìm hiểu cấu trúc hợp chất Tạo ra các phổ cổ điển có thể dễ dàng tìm kiếm so sánh và tra thư viện Hạn chế Mẫu phải bay hơi được và ổn định Ion phân tử Molecular ion tạo thành có thể yếu hoặc không xuất hiện ở nhiều hợp chất 8 Chế độ ion hóa Ionization modes 9 Chế độ ion hóa Ionization modes Electron Inpact ionization EI ion hóa bằng bắn phá điện tử Các ion phân tử được tạo thành trước bởi sự bắn phá của các điện tử năng lượng cao Ion phân tử ở năng lượng cao phân mảnh thành các mảnh ion và các phần tử trung hòa điện Tầm quan trọng của EI là cơ chế phân mảnh các so sánh tra cứu thư viện đều dựa phổ EI Chemical ionization Positive PCI và Negative NCI ion hóa hóa học Ion hóa học là thuât ngữ chỉ các kỹ thuật ion hóa mềm liên quan đến phản ứng hóa học trong pha khí bởi một khí phản ứng. Sản phẩm tạo thành là các ion dương hoặc âm bền và ổn định CI sử dụng ít năng lượng để ion hóa phân tử M do đó phổ CI ít và không có các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.