Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính" gồm 3 nội dung đó là tổng quan về định chế tài chính; rủi ro trong định chế tài chính; quản lý rủi ro. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN QUẢN TRỊ RỦI RO Mục tiêu Sau khi học xong học phần này sinh viên sẽ Nắm được những rủi ro mà một định chế tài chính nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng có thể gặp phải. Hiểu được cụ thể quy trình quản trị rủi ro nói chung theo chuẩn mực quốc tế. Hiểu sâu được về 3 loại rủi ro đặc trưng của Ngân hàng thương mại theo phân chia của Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel bao gồm Rủi ro tín dụng rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Nắm được các phương pháp đo lường 3 loại rủi ro trên. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Rủi ro trong định chế tài chính Bài 2 Rủi ro thị trường Bài 3 Rủi ro tín dụng Bài 4 Rủi ro hoạt động 1 BÀI 1 RỦI RO TRONG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ThS. Đinh Thị Hồng Thêu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Áp dụng luật phá sản đối với ngân hàng ở Việt Nam Xét một tình huống cụ thể như sau Sắp tới khi Việt Nam áp dụng luật phá sản Ngân hàng thì nếu một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường xuyên không đủ khả năng thanh khoản có thể dẫn đến một cuộc rút tiền quy mô lớn và con đường phá sản là tất yếu. Như một hệ quả rủi ro khiến ngân hàng bị lỗ và bị phá sản sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người gửi tiền hàng ngàn doanh nghiệp không được đáp ứng vốn làm cho nền kinh tế bị suy thoái giá cả tăng cao sức mua giảm sút thất nghiệp tăng gây rối loạn trật tự xã hội và hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng trong nước và khu vực. Theo quan điểm kinh doanh ngân hàng hiện đại được nhiều đồng thuận cho rằng cần quản trị tất cả các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng một cách toàn diện. Theo đó quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng kiểm soát phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất mất mát những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro. 1. Vậy các định chế tài chính phải đối mặt với những loại rủi ro nào 2. Tầm quan trọng của các rủi ro đó ra sao 3. Quy trình quản trị rủi ro của các định chế tài chính hiện đại tiến hành qua các bước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    50    1    25-09-2022
196    3    1    25-09-2022
3    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.