Bài giảng Quản lý học - Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản lý học - Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức" để nắm chi tiết kiến thức về chức năng của quá trình quản lý mà mọi nhà quản lý trên mọi cương vị quản lý phải thực hiện; vai trò khác nhau của nhà quản lý; kỹ năng cần phát triển để trở thành một nhà quản lý có năng lực trong thế giới ngày nay. | Bài 1 Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Tổ chức Quản lý Nhà quản lý Học làm quản lý Tổ chức là gì Quản lý là gì Nhà quản lý là ai Những yêu cầu thiết yếu Các loại hình tổ chức Các yếu tố cơ bản của quản lý Phân loại nhà quản lý đối với nhà quản lý Các hoạt động cơ bản của Quá trình quản lý Vai trò của nhà quản lý Phát triển năng lực quản lý tổ chức Quản lý - một khoa học một nghệ thuật một nghề Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong bài này bạn cần Hiểu được các thuật ngữ Tổ chức và quản lý và lý giải vì sao phải quản lý các tổ chức. Hiểu được các chức năng của quá trình quản lý mà mọi nhà quản lý trên mọi cương vị quản lý phải thực hiện. Phân biệt được các vai trò khác nhau của nhà quản lý. Giải thích được tại sao các nhà quản lý ở các cấp khác nhau lại cần sự kết hợp khác nhau của các kỹ năng kỹ thuật con người và nhận thức. Xác định được các kỹ năng cần phát triển để trở thành một nhà quản lý có năng lực trong thế giới ngày nay. 1 Bài 1 Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức Tình huống dẫn nhập Một ngày bình thường của cô Chi Chi là một nhà quản lý 30 tuổi ở hãng truyền thông VCN tại trụ sở ở Hà Nội. Trên đường trở về nhà cô nghĩ về ngày làm việc đã qua của mình điều này đã trở thành một thói quen của cô. Cô tới văn phòng vào lúc 7 30 phút và nhìn thấy bản Báo cáo nghiên cứu thị trường trên bàn làm việc của mình. An trưởng đơn vị nghiên cứu thị trường đã dành cả tuần để hoàn thành báo cáo kịp cho Chi có thể xem trước khi trình bày với Phó giám Chi là một nhà quản lý 30 tuổi đốc. Chi làm việc với An 20 phút tại quán cà phê trong hãng và ở hãng truyền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.