Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược

"Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược" trình bày được nội dung, yêu cầu của thực thi chiến lược; phân tích và vận dụng được quy trình, công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược; bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược. | Bài 6 Thực thi đánh giá kiểm soát và điều chỉnh chiến lược THỰC THI ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT BÀI 6 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Quản trị chiến lược 2013 PGS. TS. Ngô Kim Thanh NXB Đại học KTQD. 2. Fred David 2010 Strategic Management Crafting amp Executing strategy Thompson Strickland amp Gamble. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Việc phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp với doanh nghiệp là rất quan trọng. Để các chiến lược phát huy tác dụng việc thực hiện chiến lược là cần thiết. Tuy nhiên quá trình thực hiện chiến lược có theo đúng định hướng đã đưa ra hay không điều đó phụ thuộc vào việc kiểm soát chiến lược có hiệu quả hay không. Mặc dù việc kiểm soát chiến lược không đảm bảo chắc chắn sự thành công nhưng nó sẽ hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược một cách có hiệu quả. Mục tiêu Trình bày được nội dung yêu cầu của thực thi chiến lược Phân tích và vận dụng được quy trình công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược Nắm được bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược. 116 Bài 6 Thực thi đánh giá kiểm soát và điều chỉnh chiến lược Tình huống dẫn nhập Ngày 28 3 2012 Trung Nguyên chính thức khánh thành nhà máy cà phê G7 thứ hai tại Bắc Giang khu công nghiệp Quang Châu Việt Yên. Đây cũng là nhà máy cà phê thứ 5 của dự án hệ thống nhà máy cà phê hiện đại nhất châu Á của Trung Nguyên với tổng số vốn đầu tư tỉ đồng trong đó số vốn đầu tư cho nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang là trên 30 triệu USD. Sự ra đời của nhà máy Trung Nguyên Bắc Giang trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng mạnh mẽ của khách hàng miền Bắc với sản phẩm G7 và nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc cũng như đáp ứng phần nào nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia Đông Á Hàn Quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.