Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về Quản trị nhân lực

"Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về Quản trị nhân lực" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực . | Bài 1 Tổng quan về Quản trị nhân lực BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm 2007 Quản trị nhân lực Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 2. Trần Kim Dung 2003 Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo tài liệu từ các nguồn cung cấp thông tin khác nhau báo tạp chí sách mạng internet về những vấn đề liên quan tới quản trị con người trong tổ chức những vấn đề liên quan đến quản lý nguồn nhân lực mà các nhà quản lý trong các doanh nghiệp đang quan tâm và gặp nhiều khó khăn. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Khái niệm tầm quan trọng của Quản trị nhân lực. Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực. Triết lý Quản trị nhân lực. Sự phân chia trách nhiệm trong Quản trị nhân lực. Ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động Quản trị nhân lực. Mục tiêu Hiểu được thực chất của quản trị nhân lực mục đích và vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Nắm được các triết lý về quản trị nhân lực trong tổ chức. Nắm được nội dung sơ bộ của các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực. Hiểu rõ trách nhiệm của những người liên quan trong Quản trị nhân lực. Nhận biết những yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị nhân lực trong tổ chức. TX 1 Bài 1 Tổng quan về Quản trị nhân lực Tình huống dẫn nhập Giảm đốc Hoàng Nam Công ty kinh doanh máy tính và linh kiện điện tử Hoàng Nam được thành lập vào năm 2008 tại Hà Nội với quy mô 20 nhân viên. Sau hơn 5 năm hoạt động hiện tại Công ty có 300 nhân viên và 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi Công ty thành lập đến nay mọi công việc quản lý nhân sự đều do ông Hoàng Nam giám đốc công ty đảm nhiệm. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    14    1    30-09-2022
11    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.