Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 4: Đánh giá thực hiện công việc

"Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 4: Đánh giá thực hiện công việc" thông qua bài học này các bạn sẽ hiểu các thuật ngữ sử dụng trong đánh giá thực hiện công việc; xác định các yếu tố của một hệ thống đánh giá thực hiện công việc; so sánh về những ưu, nhược điểm và đối tượng áp dụng của các phương pháp đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức; mô tả quy trình tổ chức và thực hiện đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức. | Bài 4 Đánh giá thực hiện công việc BÀI 4 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Nghiên cứu các văn bản sử dụng để đánh giá quá trình thực hiện công việc và quy trình tổ chức công tác đánh giá thực hiện công việc tại doanh nghiệp mà sinh viên biết đánh giá doanh nghiệp đã sử dụng phương pháp nào để đánh giá thực hiện công việc và hiệu quả thế nào. Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu Vũ Thị Mai Phạm Thúy Hương 2011 Quản trị nhân lực Nhà Xuất bản Đại học KTQD Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về đánh giá thực hiện công việc các bước trong qui trình đánh giá các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá mối quan hệ giữa đánh giá thực hiện công việc với các hoạt động quản lý nguồn nhân lực khác vai trò của bộ phận nhân sự trong quản lý kết quả thực hiện công việc. Mục tiêu Sau khi học xong bài này người học có thể Hiểu các thuật ngữ sử dụng trong đánh giá thực hiện công việc Xác định các yếu tố của một hệ thống đánh giá thực hiện công việc So sánh về những ưu nhược điểm và đối tượng áp dụng của các phương pháp đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức Mô tả quy trình tổ chức và thực hiện đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức. 50 TXNLQT02_Bai Bài 4 Đánh giá thực hiện công việc Tình huống dẫn nhập Đánh giá thực hiện công việc tại một số doanh nghiệp ở Việt Nam Nhóm bạn thân Ngọc Lâm Thuận đều tốt nghiệp đại học đã đi làm được bốn năm. Lúc này họ đang bàn tán về chuyện khen thưởng thi đua cuối năm ở nơi mà họ đang công tác. Ngọc công tác tại phòng kế hoạch của Bưu điện tỉnh nói Theo mình đánh giá thi đua chỉ là hình thức. Sếp của mình đánh giá tất cả mọi nhân viên trong phòng đều tốt cả. Ngoại trừ một bà có con nhỏ suốt ngày thấy con ốm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    12    1    03-10-2022
153    1    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.