Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh: Bài 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu

"Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh" với mục tiêu giúp các bạn nắm các kiến thức bao gồm khái niệm, các yếu tố cấu thành và chức năng của văn hóa; khái niệm, đặc trưng của văn hóa kinh doanh; các nhân tố tác động và các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh; phân tích lợi ích của văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh doanh, | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Mục tiêu Nắm vững những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trên thế giới về văn hoá và đạo đức kinh doanh Nhận thức được vai trò ảnh hưởng của văn hoá và đạo đức kinh doanh như một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh nâng cao tầm nhìn quản lý Hiểu được sự phong phú đa dạng của văn hoá và đạo đức kết tinh trong hoạt động kinh doanh để xây dựng các mối quan hệ kinh doanh lành mạnh hướng đến những lợi ích bền vững Nắm vững được phương pháp phân tích và ra quyết định kinh doanh theo cách tiếp cận văn hóa và đạo đức để cạnh tranh thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa hình thành năng lực thực hành các vấn đề quản lý có liên quan đến văn hóa và đạo đức. Nội dung nghiên cứu của học phần Bài 1 Tổng quan về văn hóa kinh doanh Bài 2 Triết lý kinh doanh Bài 3 Đạo đức kinh doanh Bài 4 Văn hóa doanh nhân Bài 5 Văn hóa doanh nghiệp 1 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH . Dương Thị Liễu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Sự suy sụp của Vinashin Tập đoàn Kinh tế Vinashin là một Tập đoàn đa sở hữu trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối bao gồm các doanh nghiệp 100 vốn Nhà nước. Từ chỗ chỉ có 23 đơn vị thành viên đến năm 2006 Vinashin có 170 đơn vị nhiều con tàu hiện đại ra đời đưa tốc độ tăng trưởng bình quân của Vinashin đạt con số ấn tượng 40 đã xây dựng được đội ngũ trên cán bộ công kỹ thuật trong đó nhiều người có tay nghề khá 28 nhà máy đóng tàu đang hoạt động có trình độ công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên đến 2010 Vinashin gặp nhiều khó khăn rất lớn bộc lộ nhiều yếu kém sai phạm nghiêm trọng đầu tư mở rộng quá nhanh quy mô lớn một số dự án trái với quy hoạch được phê duyệt dàn trải trên nhiều lĩnh vực trong đó nhiều lĩnh vực kém hiệu quả có nhiều công ty dự án thua lỗ nặng nề. Tình hình tài chính đứng trước bờ vực phá sản dư nợ lên tới khoảng tỉ đồng nợ đến hạn phải trả khoảng trên tỉ đồng tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gấp gần 11 lần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    12    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.