Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 2: Triết lý kinh doanh" để nắm chi tiết kiến thức về khái niệm triết lý kinh doanh; các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh; vai trò của triết lý kinh doanh; cách thức xây dựng triết lý kinh doanh. | BÀI 2 TRIẾT LÝ KINH DOANH Giảng viên TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Sự thiếu vắng triết lý kinh doanh trong nhiều doanh nghiệp Việt Nam Khi nhận xét về các doanh nghiệp Việt Nam nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng đa số các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay đều không có triết lý kinh doanh và chiến lược kinh doanh dài hạn . Thực tế đã cho thấy đây là một nhận xét đúng. Đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam hiện nay chỉ tập trung tìm kiếm lợi nhuận trước mắt với tầm nhìn ngắn hạn. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm đến vấn đề văn hóa kinh doanh vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp hay sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Hiện nay Việt Nam đã là thành viên của WTO các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp nước ngoài. Vậy doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có thể tồn tại và phát triển lâu bền 2 MỤC TIÊU Bài học trang bị cho sinh viên các kiến thức về triết lý kinh doanh. Sau khi học xong bài học này sinh viên sẽ Hiểu được khái niệm triết lý kinh doanh Hiểu được các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh Hiểu vai trò của triết lý kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp Hiểu được cách thức xây dựng triết lý kinh doanh. 3 NỘI DUNG Khái niệm triết lý kinh doanh Các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh Vai trò của triết lý kinh doanh Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh 4 1. KHÁI NIỆM TRIẾT LÝ KINH DOANH Bảo đảm cho mọi người được giáo dục Triết lý là gì Triết lý là những tư tưởng đầy đủ và bình đẳng được tự do theo mang tính chất khái quát sâu sắc được con đuổi chân lý khách quan tự do trao đổi người đúc rút ra từ kinh nghiệm sống. Những tư tưởng kiến thức . tư tưởng này sẽ chỉ đạo dẫn dắt chi phối cuộc sống của họ. Triết lý sống của cá nhân Triết lý phát triển của một tổ chức Triết lý phát triển của một quốc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.