Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh: Bài 3 - ThS. Phạm Hương Thảo

"Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 3: Đạo đức kinh doanh" sẽ cung cấp đến các bạn sinh viên khái niệm về đạo đức kinh doanh; các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh; phương pháp phân tích và xây dựng đạo đức trong kinh doanh. | BÀI 3 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ThS. Phạm Hương Thảo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Vấn đề đạo đức tại công ty nước giải khát Tipico Ngày 7 7 đoàn thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm bắt đầu tiến hành kiểm tra tại Công ty Nước giải khát Tipico. Khi đến kho nguyên liệu đoàn kiểm tra phát hiện thấy tất cả nguyên vật liệu mà công ty đang dùng để sản xuất đã hết hạn sử dụng được 3 tháng so với những hướng dẫn về hạn sử dụng trên các thùng đựng nguyên vật liệu. Tuy nhiên ban lãnh đạo của Tipico đã thanh minh rằng việc sử dụng nguyên vật liệu quá hạn là bị oan do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ nước ngoài về đã làm hỏng những con số của hạn sử dụng từ 17 08 thành 17 03 và số nguyên vật liệu này nếu ngửi bằng mũi thì vẫn còn thơm và chưa bị mốc. 1. Phân tích nguồn gốc của vấn đề đạo đức kinh doanh trong tình huống. 2. Phân tích các đối tượng hữu quan trong tình huống trên. 3. Với tư cách là những đối tượng ấy bạn sẽ xử lý như thế nào 2 MỤC TIÊU Tìm hiểu vai trò của đạo đức kinh doanh Xem xét các khía cạnh thể hiện và các bài học rút ra từ đạo đức kinh doanh Tìm hiểu phương pháp phân tích vấn đề đạo đức kinh doanh Tìm hiểu quy trình xây dựng một chương trình đạo đức hiệu quả trong doanh nghiệp. 3 NỘI DUNG Khái luận về đạo đức kinh doanh Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh Phương pháp phân tích và xây dựng đạo đức trong kinh doanh 4 1. KHÁI LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH . Khái niệm đạo đức . Khái niệm đạo đức kinh doanh . Đạo đức trong đời sống xã hội và kinh doanh . Vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp 5 . KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC nguyên tắc Đạo Tập đánh giá quy tắc nhằm hành vi con người đức hợp điều chỉnh chuẩn mực XH hoạt động Đạo đức kinh doanh kinh doanh Theo nghĩa thông thường đạo đức là những nguyên tắc cư xử để phân biệt Tốt và Xấu Đúng và Sai gt Đạo đức rộng hơn pháp luật Đạo đức Pháp luật Có tính tự nguyện và không

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    19    3    03-10-2022
30    7    1    03-10-2022
84    73    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.