Bài giảng Kinh tế học vi mô - Bài 5: Sản xuất, chi phí, lợi nhuận

"Bài giảng Kinh tế học vi mô - Bài 5: Sản xuất, chi phí, lợi nhuận" trình bày khái niệm kinh tế liên quan đến loại hình doanh nghiệp, hạch toán kinh tế doanh nghiệp; tính toán các chỉ tiêu kinh tế chính; quy luật kinh tế cơ bản chi phối sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; những nhân tố cơ bản quyết định đến những sự lựa chọn tối ưu trong kinh doanh của doanh nghiệp . | Bài 5 Sản xuất Chi phí Lợi nhuận BÀI 5 SẢN XUẤT CHI PHÍ LỢI NHUẬN Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. PGS. TS Vũ Kim Dũng Phạm Văn Minh 2011 Giáo trình Kinh tế học vi mô NXB Lao động xã hội. 2. PGS. TS Vũ Kim Dũng TS Đinh Thiện Đức Bài tập kinh tế học vi mô 2011 NXB Lao động xã hội. Tự tìm hiểu một cơ sở sản xuất xem họ bố trí sản xuất như thế nào Hạch toán chi phí sản xuất như thế nào Doanh thu lợi nhuận ra sao họ có tìm cách đưa ra lựa chọn tối ưu không Đây cũng là bài tập tự luận cho học viên. So sánh các hành vi này của các nhà sản xuất trên địa bàn học viên sống. Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp cung ứng hàng hoá dịch vụ ra thị trường. Khái niệm và lý thuyết sản xuất lý thuyết chi phí cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn. Những lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp trong điều kiện sản xuất có lãi hoà vốn. Những chỉ tiêu kinh tế chính trong hạch toán của doanh nghiệp. Mục tiêu Hiểu những khái niệm kinh tế liên quan đến loại hình doanh nghiệp hạch toán kinh tế doanh nghiệp Biết tính toán các chỉ tiêu kinh tế chính Doanh thu lợi nhuận chi phí Hiểu những quy luật kinh tế cơ bản chi phối sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hiểu để xem xét những nhân tố cơ bản quyết định đến những sự lựa chọn tối ưu trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu sự khác nhau cơ bản về những quyết định của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn 95 Bài 5 Sản xuất Chi phí Lợi nhuận Tình huống dẫn nhập I Robot - Isaac Asimov Sự thay thế lao động bằng Robot ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp. 1. Nguyên tắc nào trong lý thuyết có thể sử dụng để giải thích cho hiện tượng này 2. Có những yếu tố nào ràng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.