Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu

"Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu" được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về khái niệm, đặc điểm và các cách phân loại trái phiếu; các bước trong quy trình định giá trái phiếu; giá trị thực của một trái phiếu, tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư; Duration, trình bày được ý nghĩa của Duration. | Bài 3 Trái phiếu và định giá trái phiếu BÀI 3 TRÁI PHIẾU VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Nguyễn Văn Nam amp Vương Trọng Nghĩa Giáo trình thị trường chứng khoán NXB Tài chính 2002. 2. Trần Đăng Khâm Thị trường chứng khoán Phân tích cơ bản NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 2009. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Khái niệm và phân loại trái phiếu Định giá trái phiếu. Mục tiêu Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng Trình bày được khái niệm đặc điểm và các cách phân loại trái phiếu Trình bày được các bước trong quy trình định giá trái phiếu Tính toán được giá trị thực của một trái phiếu tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư Phân tích và lấy ví dụ minh họa được về năm mối quan hệ cơ bản trong định giá trái phiếu Tính toán được Duration trình bày được ý nghĩa của Duration. 49 Bài 3 Trái phiếu và định giá trái phiếu Tình huống dẫn nhập Loại trái phiếu được doanh nghiệp phát hành Cuối tháng 8 2013 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vinacomin đã phát hành thành công tỷ đồng mệnh giá trái phiếu kỳ hạn 5 năm lãi suất thả nổi được tư vấn bởi Tổ hợp tư vấn thu xếp và đại lý phát hành gồm Vietcombank VPBank CTCK VCBS và CTCK VPBS. Phương thức trả gốc và lãi lãi suất cho hai kỳ thanh toán đầu tiên là 11 năm và biên lãi suất cho các kỳ tiếp theo là 3 3 . 1. Đây là loại trái phiếu gì 2. Phương thức trả gốc và lãi như thế nào 50 Bài 3 Trái phiếu và định giá trái phiếu . Khái niệm và phân loại trái phiếu . Khái niệm Trái phiếu là một tờ giấy mà với nó nhà phát hành cam kết hoàn trả theo các điều khoản ghi trên trái phiếu. Các điều khoản liên quan đến trái phiếu Mệnh giá Mệnh giá hay giá trị danh nghĩa hay giá trị bề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.