Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 3 - ThS. Trần Thị Lan Hương

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức bao gồm khái niệm và phân loại trái phiếu; định giá trái phiếu. | BÀI 3 TRÁI PHIẾU VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Giảng viên ThS. Trần Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Loại trái phiếu được doanh nghiệp phát hành Cuối tháng 8 2013 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vinacomin đã phát hành thành công tỷ đồng mệnh giá trái phiếu kỳ hạn 5 năm lãi suất thả nổi được tư vấn bởi Tổ hợp tư vấn thu xếp và đại lý phát hành gồm Vietcombank VPBank CTCK VCBS và CTCK VPBS. Phương thức trả gốc và lãi lãi suất cho hai kỳ thanh toán đầu tiên là 11 năm và biên lãi suất cho các kỳ tiếp theo là 3 3 1. Đây là loại trái phiếu gì 2. Phương thức trả gốc và lãi như thế nào 2 MỤC TIÊU Trình bày được khái niệm đặc điểm và các cách phân loại trái phiếu Trình bày được các bước trong quy trình định giá trái phiếu Tính toán được giá trị thực của một trái phiếu tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư. Phân tích và lấy ví dụ minh họa được về năm mối quan hệ cơ bản trong định giá trái phiếu Tính toán được Duration trình bày được ý nghĩa của duration 3 NỘI DUNG Khái niệm và phân loại trái phiếu Định giá trái phiếu 4 1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TRÁI PHIẾU . Khái niệm trái phiếu . Phân loại trái phiếu 5 . KHÁI NIỆM TRÁI PHIẾU Khái niệm Trái phiếu là một tờ giấy mà với nó nhà phát hành cam kết hoàn trả theo các điều khoản ghi trên trái phiếu. Các điều khoản Mệnh giá Lãi suất danh nghĩa Kỳ hạn Các điều khoản khác. 6 . KHÁI NIỆM TRÁI PHIẾU tiếp theo Đặc điểm Trái chủ không có quyền kiểm soát Lãi của trái phiếu được tính vào chi phí hợp lý cho doanh nghiệp Tổ chức phát hành bị ràng buộc bởi nghĩa vụ thanh toán Quyền yêu cầu về thu nhập và tài sản ưu tiên trước cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Đây là sự đảm bảo quan trọng cho các NĐT nên trái phiếu có rủi ro thấp hơn cổ phiếu. 7 . KHÁI NIỆM TRÁI PHIẾU tiếp theo Hạn mức tín nhiệm trái phiếu Các tổ chức xếp hạng chuyên nghiệp Standard amp Poor Moody s Fitch Tiêu chí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    5    1    04-10-2022
131    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.