Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

"Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1: Đại cương về hệ phương trình tuyến tính và không gian véctơ n chiều" giúp sinh viên nắm được các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, nắm được phương pháp giải và các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính; khái niệm véctơ n chiều, không gian véctơ n chiều và các khái niệm liên quan; tính toán thành thạo các phép toán tuyến tính đối với véctơ. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1 Mục tiêu Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ phương trình tuyến tính không gian véctơ ma trận và định thức. Nội dung nghiên cứu của học phần Bài 1 Đại cương về hệ phương trình tuyến tính và không gian véctơ n chiều Bài 2 Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian véctơ n chiều Cơ sở của không gian Rn Bài 3 Các khái niệm cơ bản và các phép toán tuyến tính đối với ma trận Bài 4 Định thức Bài 5 Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo Bài 6 Hệ phương trình Cramer Phương pháp ma trận và phương pháp định thức 1 BÀI 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ KHÔNG GIAN VÉCTƠ N CHIỀU ThS. Vũ Quỳnh Anh Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Tính công lao động của nhân viên Bảng chấm công nhân viên tháng 1 năm 2014 của bộ phận lễ tân trong một khách sạn được cho như sau Làm thêm giờ Ngày công đi Họ và tên Công ngày Công ngày Công ngày làm thực thường nghỉ lễ Mai Hải Anh 21 0 5 0 5 1 5 Hoàng Thu Hương 18 1 2 0 5 Ngô Phương Hoa 20 0 5 1 0 Nguyễn Quỳnh Trang 21 0 1 5 0 5 Tính tổng số lượng ngày công đi làm thực tế tổng số ngày công làm thêm giờ vào ngày thường ngày nghỉ và ngày lễ trong tháng 1 của bộ phận lễ tân đó. 3 MỤC TIÊU Sinh viên nắm được các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính nắm được phương pháp giải và các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính Nắm được khái niệm véctơ n chiều không gian véctơ n chiều và các khái niệm liên quan Tính toán thành thạo các phép toán tuyến tính đối với véctơ. 4 NỘI DUNG Hệ phương trình tuyến tính Không gian vectơ n chiều 5 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH . Các khái niệm cơ bản . Hệ tam giác và hệ hình thang 6 . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . Hệ phương . Ma trận . Nghiệm của trình tuyến tính hệ số và ma trận hệ phương trình tổng quát mở rộng tuyến tính . Hệ tương . Các phép đương và phép biển biến đổi đổi tương đương sơ cấp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.