Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Bài 2: Triết lý kinh doanh

"Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Bài 2: Triết lý kinh doanh" trình bày khái niệm triết lý kinh doanh; các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh; vai trò của triết lý kinh doanh; cách thức xây dựng triết lý kinh doanh. | Bài 2 Triết lý kinh doanh BÀI 2 TRIẾT LÝ KINH DOANH Hướng dẫn học Để tiếp thu đầy đủ kiến thức trong bài học này sinh viên cần nghiên cứu học liệu dạng text và bài giảng audio video của giảng viên. Sau đó sinh viên trả lời câu hỏi ôn tập ở cuối bài và làm bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu. Ngoài ra sinh viên cần liên hệ kiến thức bài học với thực tế tìm hiểu triết lý kinh doanh của các công ty đã thành công trên thế giới và liên hệ với thực trạng vấn đề văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Dương Thị Liễu chủ biên 2011 Giáo trình Văn hóa kinh doanh. Nhà xuất bản Đại học KTQD Hà Nội. 2. Fons Trompenaars amp Charles Hampden Turner 2006 Chinh phục các đợt sóng văn hóa NXB Tri Thức. Phần1 Giới thiệu về văn hóa phần 3 Ý nghĩa của văn hóa. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Khái niệm triết lý kinh doanh Các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh Vai trò của triết lý kinh doanh Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh. Mục tiêu Bài học trang bị cho sinh viên các kiến thức về triết lý kinh doanh. Sau khi học xong bài học này sinh viên sẽ Hiểu được khái niệm triết lý kinh doanh Hiểu được các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh Hiểu vai trò của triết lý kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp Hiểu được cách thức xây dựng triết lý kinh doanh. 26 Bài 2 Triết lý kinh doanh Tình huống dẫn nhập Sự thiếu vắng triết lý kinh doanh trong nhiều doanh nghiệp Việt Nam Khi nhận xét về các doanh nghiệp Việt Nam nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng đa số các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay đều không có triết lý kinh doanh và chiến lược kinh doanh dài hạn . Thực tế đã cho thấy đây là một nhận xét đúng. Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    1    1    03-10-2022
11    24    1    03-10-2022
13    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.