Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 5: Hoạch định tổng hợp

"Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 5: Hoạch định tổng hợp" với các kiến thức về thực chất của hoạch định tổng hợp; các chiến lược hoạch định tổng hợp; các phương pháp hoạch định tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Bài 5 Hoạch định tổng hợp HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP BÀI 5 Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu Giáo trình Quản trị tác nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Thực chất của hoạch định tổng hợp Các chiến lược hoạch định tổng hợp Các phương pháp hoạch định tổng hợp. Mục tiêu Giúp sinh viên hiểu được cách lập kế hoạch tổng hợp các nguồn lực trong trung hạn Hiểu và ứng dụng các chiến lược hoạch định tổng hợp trong thực tế Nắm rõ cách phương pháp tính toán trong hoạch định tổng hợp. 80 Bài 5 Hoạch định tổng hợp Tình huống dẫn nhập Vai trò của hoạch định tổng hợp trong doanh nghiệp Friday là thương hiệu về dòng sản phẩm ăn nhẹ lập kế hoạch trung hạn là hoạt động trọng tâm của hoạch định tổng hợp. Hoạch định tổng hợp hiệu quả là sự kết hợp của lịch trình chặt chẽ bảo trì hiệu quả và kế hoạch sử dụng lao động và máy móc hợp lý đó là những yếu tố quan trọng giúp cho các nhà máy sản xuất đạt hiệu quả cao. Đây là một yếu tố quan trọng rất được quan tâm trong các nhà máy như Friday nơi mà vốn đầu tư có giá trị lớn. Tại các trụ sở chính của Friday gần Dallas các nhà lập kế hoạch sẽ xây dựng nhu cầu tổng hợp. Họ sử dụng các số liệu về doanh số bán hàng các năm trước dự báo cho sản phẩm mới các cải tiến sản phẩm các chương trình quảng bá và nhu cầu tiêu dùng biến động tại địa phương để tiến hành dự báo nhu cầu. Sau đó họ kết hợp các dữ liệu tổng hợp về công suất hoạt động hiện tại kế hoạch tăng công suất và các chi phí để lên một bản kế hoạch tổng hợp. Vậy để Friday hoạch định tổng hợp có hiệu quả cần lưu ý những vấn đề gì 81 Bài 5 Hoạch định tổng hợp . Thực chất và vai trò của hoạch định tổng hợp . Thực chất của hoạch định tổng hợp Trong quá trình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.