Bài giảng Tái lập doanh nghiệp - Bài 2: Quản trị sự thay đổi để chủ động phát triển

"Bài giảng Tái lập doanh nghiệp - Bài 2: Quản trị sự thay đổi để chủ động phát triển" giúp người học nắm được lý do vì sao cần quản trị sự thay đổi, nhận diện các nhân tố tác động đến thay đổi, phân tích hiện trạng để chủ động lập kế hoạch thay đổi, lập kế hoạch thay đổi và tổ chức thay đổi theo kế hoạch. | Bài 2 Quản trị sự thay đổi để chủ động phát triển BÀI 2 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Nguyễn Ngọc Huyền 2009 Thay đổi và phát triển doanh nghiệp Nhà xuất bản Phụ Nữ Hà Nội Chương 3. 2. Nguyễn Thành Độ và Nguyễn Ngọc Huyền 2004 Quản trị kinh doanh Nhà xuất bản Lao động Xã hội Hà Nội chương 13. 3. Nguyễn Ngọc Huyền 2013 Quản trị kinh doanh tập 2 Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân chương 18. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Bài 2 trong học phần Tái lập doanh nghiệp nghiên cứu năm vấn đề quan trọng là vì sao cần quản trị sự thay đổi nhận diện các nhân tố tác động đến thay đổi phân tích hiện trạng để chủ động lập kế hoạch thay đổi lập kế hoạch thay đổi và tổ chức thay đổi theo kế hoạch. Mục tiêu Hiểu bản chất của quản trị sự thay đổi lý do phải quản trị sự thay đổi và các nhân tố tác động đến thay đổi Hiểu rõ về việc phân tích hiện trạng để chủ động lập kế hoạch thay đổi Nắm vững cách lập kế hoạch thay đổi và tổ chức thay đổi theo kế hoạch. Khi thực hành người học cần trả lời được câu hỏi Lý do tổ chức phải thay đổi là gì Các bước thực hiện sự thay đổi. Khi thực hiện sự thay đổi các tổ chức phải chú ý những gì 14 Bài 2 Quản trị sự thay đổi để chủ động phát triển Tình huống dẫn nhập Trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập sâu rộng của nước nhà những áp lực cạnh tranh từ trong và ngoài nước đã buộc nhiều hãng phải xem xét các cách khác nhau để cắt giảm chi phí và loại trừ lãng phí. Tuy cắt giảm chi phí họ vẫn phải tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo. Nhiều công ty trong đó có công ty An Duy đã thực hiện điều này bằng việc giảm các cấp quản trị và tăng phạm vi kiểm soát. Cấu trúc phẳng hơn này có những lợi thế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    50    1    03-10-2022
2    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.