Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hương Giang

"Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Giao dịch chứng khoán" cung cấp các khái niệm cơ bản, thời gian thanh toán, cơ chế xác định giá chứng khoán, phương thức giao dịch, liên hệ thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam. | BÀI 5 GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Giảng viên ThS. Nguyễn Hương Giang ThS. Trần Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán Ông Nguyễn Đức Bình chưa có tài khoản và đang có một số tiền dự định đầu tư chứng khoán niêm yết trong thời gian tới. Ông Bình đến Công ty chứng khoán hỏi tư vấn về các thủ tục để có thể mua bán chứng khoán niêm yết. Là nhân viên tư vấn bạn sẽ hướng dẫn ông Bình mở tài khoản và mua bán chứng khoán như thế nào 2 MỤC TIÊU Hiểu được các khái niệm thuật ngữ cơ bản về giao dịch chứng khoán. Nắm được các cơ chế xác định giá chứng khoán. Nắm được các phương thức giao dịch chứng khoán. Được tìm hiểu về các loại lệnh trong giao dịch và kinh doanh chứng khoán. 3 GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ký quỹ tiền Nhà đầu tư Mở tài khoản Lưu ký CK Đặt lệnh Thông báo kết ghi phiếu mua bán quả giao dịch Trực tiếp từ xa Nhân viên môi giới Kiểm tra phiếu lệnh Fax Tel Net Đại diện giao dịch tại SGDCK Gõ Key Máy chủ của SGDCK 4 NỘI DUNG Các khái niệm cơ bản. Thời gian thanh toán. Cơ chế xác định giá chứng khoán. Phương thức giao dịch. Liên hệ thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam. 5 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Giá tham chiếu là mức giá cơ sở để xác định giá trần và giá sàn. Biên độ dao động giá là giới hạn dao động giá trong ngày giao dịch. Biên độ dao động giá Giá tham chiếu - Giá tham chiếu x tỷ lệ BĐDĐ Đơn vị yết giá là mức giá tối thiểu cho mỗi lần mua và bán chứng khoán. Đơn vị giao dịch là số chứng khoán nhỏ nhất có thể được khớp lệnh. 6 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN tiếp theo Đơn vị giao dịch Loại giao dịch Quy định Hình thức giao dịch Giao dịch có số lượng từ 1 đến 9 hoặc Sẽ được trực tiếp giao dịch Giao dịch lô lẻ 1 đến 99 CP CCQ. với công ty chứng khoán. Giao dịch có số lượng từ 10 đến Sẽ được giao dịch qua khớp Giao dịch lô chẵn CP CCQ và là bội số của 10 hoặc từ lệnh tập trung tại SGD 100 đến 9900 là bội số của 100. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.