Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" để nắm những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay. | BÀI 4 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Cách tính toán lãi trong hoạt động cho vay Ngày 20 4 2015 đại diện Công ty TNHH May Thắng Lợi đến NHTMCP Đông Á Chi nhánh Hà Nội để trả nợ vay và thanh lý hợp đồng. Hợp đồng tín dụng ghi ngày giải ngân là 12 2 2014 thời hạn vay 12 tháng số tiền 300 triệu đồng lãi suất 1 2 tháng. Lãi trả vào ngày 12 hàng tháng gốc trả đều 6 lần trong kỳ 2 tháng trả 1 lần . Lãi suất phạt bằng 140 lãi suất trong hạn. Tuy nhiên khi tính toán số tiền thu nợ thì giữa ngân hàng và khách hàng không khớp nhau. Để giải thích cho khách hàng về tiền lãi phải thu kế toán phải nắm bắt được 1. Đặc điểm của hoạt động cho vay của ngân hàng 2. Các hình thức cho vay 3. Cách thu lãi gốc và cách tính lãi trong hoạt động cho vay của ngân hàng 2 MỤC TIÊU Nắm được khái niệm và các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại. Hiểu được những quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Hiểu và nắm bắt được quy trình kế toán về giải ngân dự thu lãi thu lãi và thu gốc quy trình về xử lý các phát sinh về lãi quy trình kế toán dự phòng. Hiểu và làm được các ví dụ về kế toán nghiệp vụ cho vay. 3 NỘI DUNG Những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Chứng từ và tài khoản sử dụng Quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay 4 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG . Bản chất và đặc điểm của hoạt động cho vay . Các loại hình cho vay . Các quy định về hoạt động cho vay và nguyên tắc kế toán 5 . BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY Bản chất nghiệp vụ cho vay của ngân hàng Quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng T T Đảm bảo tài sản uy tín . Đặc điểm của hoạt động cho vay Hoạt động cho vay nói riêng hay hoạt động tín dụng nói chung có 3 đặc điểm cơ bản Luôn có thời hạn Luôn có lãi suất Luôn được đảm bảo bằng tài sản bằng uy tín hoặc bảo lãnh . 6

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    8    3    03-10-2022
16    5    1    03-10-2022
72    11    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.