Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Bài 4: Văn hóa doanh nhân

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Bài 4: Văn hóa doanh nhân" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về khái niệm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các nhân tố cấu thành và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân. | Bài 4 Văn hóa doanh nhân BÀI 4 VĂN HÓA DOANH NHÂN Hướng dẫn học Bài này giới thiệu khái niệm vai trò các nhân tố ảnh hưởng các nhân tố cấu thành và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân. Sinh viên cần hiểu được quá trình hình thành và phát triển các tầng lớp doanh nhân trong lịch sử các quan điểm nhìn nhận doanh nhân giải thích được ảnh hưởng của văn hoá doanh nhân tới sự phát triển của doanh nghiệp những nhân tố tác động các bộ phận cấu thành văn hoá doanh nhân đồng thời hiểu và giải thích được hệ thống tiêu chuẩn về đạo đức phong cách trình độ và năng lực. của doanh nhân nhằm tạo dựng một đội ngũ doanh nhân có văn hoá. Sinh viên cần liên hệ được các vai trò nhân tố tác động nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nhân trên thực tế. Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu Dương Thị Liễu chủ biên 2011 Giáo trình Văn hóa kinh doanh. Nhà xuất bản Đại học KTQD Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Bài này phân tích khái niệm vai trò các nhân tố ảnh hưởng các nhân tố cấu thành và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân. Mục tiêu Sau khi học xong bài này sinh viên cần thực hiện được các việc sau Trình bày được các khái niệm doanh nhân văn hóa doanh nhân. Làm sáng tỏ được ảnh hưởng của văn hoá doanh nhân tới sự phát triển của doanh nghiệp. Phân tích và lấy ví dụ minh họa về các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân. Trình bày được các đặc điểm của các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân. Phân tích được các tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân. 92 Bài 4 Văn hóa doanh nhân Tình huống dẫn nhập Doanh nhân Phạm Nhật Vượng Sinh năm 1968 quê gốc ở Hà Tĩnh nhưng Phạm Nhật Vượng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cha ông là bộ đội phục vụ trong lực lượng phòng không trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.