Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Mục tiêu Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin kế toán các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán xây dựng hệ thống thông tin kế toán cho các chu trình kinh doanh của doanh nghiệp. Học phần không đi vào các nội dung liên quan đến nhận biết đo lường ghi chép các đối tượng như trong các môn học kế toán khác mà tập trung vào việc xây dựng các quy trình các thủ tục kế toán gắn kết các đơn vị các bộ phận trong một doanh nghiệp các tổ chức kinh tế với nhau nhằm sản xuất ra những thông tin kế toán có chất lượng cao phục vụ cho người dùng. Các quy trình và thủ tục này có nhiều sự khác biệt và phức tạp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin phát triển. Mục tiêu học phần còn hướng tới giúp người học xây dựng cho mình khả năng phát triển tư duy hệ thống nhìn nhận và đánh giá một nghiệp vụ trong quan hệ với các yếu tố khác trong tổng thể thông qua các bài tập tình huống các bài tập cá nhân bài thảo luận nhóm hoặc các cuộc khảo sát ngắn doanh nghiệp. 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Nội dung nghiên cứu Bài 1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán. Bài 2 Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán. Bài 3 Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng. Bài 4 Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự. Bài 5 Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất. Bài 6 Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng. 2 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TS. Phạm Đức Cường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hệ thống thông tin kế toán Công ty L amp N Sau một thời gian làm quản lý khu vực cho một công ty bán lẻ PHL cùng PLN thành lập công ty tư nhân. Họ thành lập Công ty L amp N chuyên bán linh kiện điện tử cho khách hàng. PHL và PLN theo đuổi chiến lược thương mại điện tử bằng việc thuê mặt bằng kinh doanh trong một khu đông đúc của thành phố. L amp N đầu tư đủ tiền cho 6 tháng kinh doanh đầu tiên. Công ty .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
463    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.