Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: ThS. Trần Trung Tuấn

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự" trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự. | BÀI 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH NHÂN SỰ ThS. Trần Trung Tuấn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG CÔNG TY ĐẠI GIA VIỆT Giống như nhiều công ty công ty Đại gia Việt không ứng dụng đầy đủ các thành phần của hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp Enterprise Resource Planning- ERP . Hệ thống này tập trung kết hợp chu trình mua hàng và chu trình doanh thu với chu trình sản xuất nhưng lại sử dụng tách rời hệ thống quản trị nguồn nhân lực và hệ thống tiền lương. Hệ thống tiền lương dưới sự kiểm soát của phòng kế toán lập các séc thanh toán lương cho người lao động và duy trì việc kế toán tiền lương theo quy định của chính phủ. Hệ thống quản trị nguồn nhân lực do phòng Quản lý nguồn nhân lực quản lý. Phòng này cập nhật tệp hồ sơ nhân sự kỹ năng thay đổi tiền lương của lao động. 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG CÔNG TY ĐẠI GIA VIỆT Mỗi hệ thống cập nhật thay đổi trên tệp tin tách biệt của riêng mỗi phòng. Điều này rất khó khăn cho nhân viên kế toán lập các báo cáo kết hợp giữa dữ liệu tiền lương và dữ liệu quản lý nguồn nhân lực. Phương Thảo một phó giám đốc mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực lao động tiền lương trong công ty. Cô muốn tìm hiểu và giải quyết vấn đề khó khăn trong quản lý nguồn nhân lực và tiền lương của công ty nên cô thảo luận với Ngân Hà Trưởng phòng kế toán và Quốc Quân Trưởng phòng quản trị nguồn nhân lực của công ty. Theo các bạn Phương Thảo cần thảo luận những vấn đề gì với 2 trưởng phòng để giải quyết vấn đề của công ty Đại Gia Việt 3 MỤC TIÊU Sau khi học bài này sinh viên có khả năng Mô tả được những hoạt động kinh doanh chủ yếu và những hoạt động xử lý thông tin được thực hiện liên quan đến chu trình tiền lương và quản lý nguồn nhân lực. Thảo luận về những quyết định cơ bản trong chu trình tiền lương và quản lý nguồn nhân lực và xác định những thông tin cần thiết cho việc đưa ra những quyết định đó. Xác định những rủi ro trong chu trình tiền lương và quản lý nhân sự và đánh giá sự

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.