Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

"Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" được biên soạn với các nội dung đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tính giá hàng hóa; kế toán mua hàng hóa; kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nội địa. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHẦN 3 Mục tiêu Sau khi học xong học phần này sinh viên sẽ So sánh được đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh đặc thù thương mại nội địa kinh doanh xuất nhập khẩu kinh doanh du lịch dịch vụ và kinh doanh xây lắp . So sánh được đặc điểm kế toán của các doanh nghiệp kinh doanh đặc thù. Giải thích được các định khoản kế toán ở mỗi tình huống phát sinh cụ thể. Vận dụng công thức xác định kết quả kinh doanh để tính ra lãi lỗ của từng doanh nghiệp sau một kỳ hoạt động kinh doanh nhất định. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa Bài 2 Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu Bài 3 Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu Bài 4 Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch dịch vụ Bài 5 Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp 1 BÀI 1 KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA TS. Nguyễn Thị Mai Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Khuyến mại hàng hóa Nhân dịp khai trương cửa hàng mới Công ty Thanh Thanh thực hiện chương trình khuyến mại tặng chai dầu gội đầu trị giá đồng cho khách hàng vào mua hàng có giá trị hóa đơn trên 1 triệu đồng chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại . Công ty Thanh Thanh sẽ phải ghi những chứng từ nào Cho những loại hàng hóa nào Số tiền bao nhiêu 3 MỤC TIÊU Hiểu được đặc điểm kinh doanh thương mại trong nước Hiểu được các phương thức mua và bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại nội thương Hiểu và thực hiện được các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại nội thương Xác định được kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại nội thương sau một kỳ hoạt động kinh doanh nhất định. 4 NỘI DUNG Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa Tính giá hàng hóa Kế toán mua hàng hóa Kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.