Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

"Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu" cung cấp các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác. | BÀI 3 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TS. Trần Thị Nam Thanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Minh Phú Ngày 10 tháng 09 năm 2015 Công ty Cổ phần Minh Phú hoàn thành việc xuất khẩu lô hàng hóa bán cho Công ty ABC ở Mỹ với giá FOB là USD. Thuế suất thuế xuất khẩu 5 thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu 0 . Tỷ giá thực tế trong ngày 22 3 USD tỷ giá tính thuế của hải quan là 22 2 USD. Đơn vị tính đồng 1. Tính thuế xuất khẩu phải nộp và doanh thu của lô hàng xuất khẩu là bao nhiêu 2. Kế toán doanh thu và thuế xuất khẩu phải nộp như thế nào 2 MỤC TIÊU Nắm vững phương thức xuất khẩu và các loại nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng xuất khẩu. Nhận diện các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ và nguyên tắc ghi nhận. Nắm vững phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu theo từng phương thức xuất khẩu. Thực hành kế toán nghiệp vụ xuất khẩu và xác định chính xác kết quả kinh doanh của hoạt động xuất khẩu trong các doanh nghiệp thực tế. 3 NỘI DUNG Đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp Kế toán xuất khẩu ủy thác 4 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN NGOẠI TỆ . Đặc điểm lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu . Nhiệm vụ kế toán . Nguyên tắc kế toán ngoại tệ 5 . ĐẶC ĐIỂM LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU Thời gian lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu thường dài hơn lưu chuyển hàng hóa trong nước. Giá bán hàng xuất khẩu và quan hệ thanh toán với khách hàng nước ngoài đều giao dịch bằng ngoại tệ. Giá xuất khẩu được tính chủ yếu theo giá CIF hoặc giá FOB. Các doanh nghiệp nước ta thường xuất khẩu theo giá FOB. Hoạt động xuất khẩu thường được thực hiện theo hai phương thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác. Kết quả kinh doanh của hoạt động lưu chuyển hàng xuất khẩu thường được xác định theo từng thương vụ và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.