Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

"Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán. | BÀI 4 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH DỊCH VỤ TS. Hà Thị Phương Dung Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hà Nội đề xuất tăng giá vé xe buýt bù trợ giá Đây là dịch vụ vận tải - Hàng hóa dịch vụ công cộng. Giá cước xác định. Cơ sở hạ tầng kém thiếu bến bãi. Mức trợ giá thấp thủ tục phê duyệt khó khăn. Sở giao thông Hà Nội sẽ đưa ra các dẫn chứng nào làm cơ sở cho đề xuất giá xe buýt 2 MỤC TIÊU Trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán. Giới thiệu đặc điểm kế toán tại doanh nghiệp du lịch dịch vụ theo quy trình kế toán chi phí sản xuất kế toán doanh thu kế toán xác định kết quả kinh doanh. 3 NỘI DUNG Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ và nhiệm vụ kế toán Kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch dịch vụ Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kinh doanh du lịch dịch vụ 4 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH DỊCH VỤ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN . Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ . Nhiệm vụ kế toán 5 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH DỊCH VỤ Sản phầm ngành du lịch dịch vụ là sản phẩm không mang hình thái vật chất cụ thể như hàng hóa thông thường. Quá trình sản xuất cũng là quá trình tiêu thụ. 6 . NHIỆM VỤ KẾ TOÁN Kinh doanh hướng dẫn du lịch. Kinh doanh vận chuyển. Kinh doanh buồng ngủ. Kinh doanh hàng ăn. Kinh doanh hàng uống. Kinh doanh dịch vụ khác giặt là tắm hơi matxa điện tín vui chơi giải trí Kinh doanh hàng hóa. Kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản. 7 2. KẾ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG DU LỊCH DỊCH VỤ . Nội dung chi phí trực tiếp trong kinh doanh du lịch dịch vụ . Kế toán chi phí các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch dịch vụ 8 . NỘI DUNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH DỊCH VỤ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí nhân công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.