Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Lạm phát

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Lạm phát" cung cấp các kiến thức về khái niệm và đo lường lạm phát; các nguyên nhân của lạm phát; tác động của lạm phát. | Bài 6 Lạm phát BÀI 6 LẠM PHÁT Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Kinh tế học - Tập II NXB Kinh tế Quốc dân 2012 Chủ biên. . Vũ Kim Dung và . Nguyễn Văn Công. 2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô Nhà Xuất Bản Lao động 2012. 3. Bộ môn Kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô Nhà Xuất Bản Lao động 2012. Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Khái niệm và đo lường lạm phát Các nguyên nhân của lạm phát Tác động của lạm phát Mục tiêu Giúp học viên nhận biết được bản chất của hiện tượng lạm phát Giúp học viên nhận biết được nguyên nhân gây lạm phát Giúp học viên nhận biết được tác động của lạm phát 75 Bài 6 Lạm phát Tình huống dẫn nhập Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2011 theo Tổng cục thống kê là 18 1 . Lạm phát là gì nó có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân Việt Nam Nguyên nhân nào gây ra lạm phát 1. Để giải quyết các câu hỏi trên cần làm rõ bản chất của lạm phát cách thức đo lường lạm phát tác động của lạm phát. 2. Tất cả những vấn đề trên được nghiên cứu trong bài học này. 76 Bài 6 Lạm phát . Khái niệm và đo lường . Khái niệm Lạm phát được định nghĩa là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung. Điều này không nhất thiết có nghĩa giá cả của mọi hàng hóa và dịch vụ đồng thời phải tăng lên theo cùng một tỷ lệ mà chỉ cần mức giá trung bình tăng lên. Lạm phát vẫn có thể xảy ra khi giá của một số hàng hóa giảm nhưng giá cả của các hàng hóa và dịch vụ khác tăng đủ mạnh. Lạm phát cũng có thể được định nghĩa là sự suy giảm sức mua của đồng tiền. Trong bối cảnh lạm phát một đơn vị tiền tệ mua được ngày càng ít đơn vị hàng hóa và dịch vụ hơn. Hay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    19    1    03-10-2022
48    65    1    03-10-2022
2    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.