Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - ThS. Hồ Đình Bảo

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Cấu trúc thị trường" gồm các nội dung phân loại thị trường; cạnh tranh hoàn hảo; độc quyền; cạnh tranh độc quyền; độc quyền tập đoàn. | BÀI 6 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Giảng viên TS. Hồ Đình Bảo Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Vụ việc phá sản của GM vào tháng 6 2009. Ra đời GM mới với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và Canada. 1. Lý do GM phá sản 2. GM mới làm cách nào để khắc phục thua lỗ 2 MỤC TIÊU Nắm bắt được những đặc tính cơ bản quyết định cấu trúc cạnh tranh của thị trường Giải thích được hành vi của các doanh nghiệp trong các mô hình thị trường cạnh tranh hoàn hảo độc quyền cạnh tranh mang tính độc quyền và độc quyền tập đoàn Nắm bắt được những chiến lược cạnh tranh cơ bản của các doanh nghiệp. 3 NỘI DUNG Phân loại thị trường Cạnh tranh hoàn hảo Độc quyền Cạnh tranh độc quyền Độc quyền tập đoàn 4 1. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG 5 1. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG tiếp theo 1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 2. Thị trường không hoàn hảo Độc quyền - một hãng. Độc quyền tập đoàn 2 hoặc nhiều nhưng ít hãng Cạnh tranh độc quyền nhiều hãng bán những sản phẩm khác biệt. 6 1. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG tiếp theo Số lượng Loại Sức mạnh Các trở ngại Cơ cấu thị Cạnh tranh VD nhà sản sản kiểm soát xâm nhập trường phi giá cả xuất phẩm giá thị trường Cạnh tranh Các trà đá Đồng Rất nhiều Không Thấp Không hoàn hảo kẹo lạc nhất Quảng cáo và Cạnh tranh Các cửa Khác Rất nhiều Ít Thấp phân biệt sản độc quyền hàng đại lý nhau phẩm Quảng cáo và Xăng điện Khác Độc quyền Một vài Cao hơn Cao phân biệt ô tô nhau sản phẩm Độc quyền Một Một Đáng kể Rất cao Quảng cáo tập đoàn 7 2. CẠNH TRANH HOÀN HẢO . Các đặc điểm của thị trường . Cân bằng trong ngắn hạn . Đường cung ngắn hạn của hãng cạnh tranh hoàn hảo 8 . CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG Các đặc điểm của thị trường Có vô số người bán và người mua. Sản phẩm đồng nhất. Tự do gia nhập và rút lui khỏi thị trường. Thông tin trên thị trường hoàn hảo đối với cả người mua và người bán. Cạnh tranh hoàn hảo Là cấu trúc thị trường trong đó các quyết định của những người

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    14    1    28-09-2022
18    10    1    28-09-2022
200    5    1    28-09-2022
28    13    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.