Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án

"Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án" tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư; mục đích, vai trò và yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư; căn cứ thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư; thời gian thẩm định dự án đầu tư. | Bài 1 Tổng quan về thẩm định dự án BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 10. 2. Luật đầu tư công 2014 . 3. Luật đầu tư 2014 . 4. Luật xây dựng 2014 . 5. Nghị định 15 2014 NĐ-CP Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 6. Thông tư 109 2000 TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Dự án đầu tư Khái niệm và sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư Mục đích vai trò và yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư Căn cứ thẩm định dự án đầu tư Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư Thời gian thẩm định dự án đầu tư. Mục tiêu Kết thúc bài 1 sinh viên cần nắm rõ những nội dung sau Phân biệt được các loại hình dự án đầu tư Xác định được sự cần thiết phải thẩm định dự án trước khi tiến hành đầu tư Hiểu được vai trò của thẩm định dự án đầu tư đối với từng chủ thể trong nền kinh tế Phân biệt được thẩm quyền thẩm định dự án để xin quyết định đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư Phân biệt được thẩm quyền thẩm định dự án và thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở. 1 Bài 1 Tổng quan về thẩm định dự án Tình huống dẫn nhập Dự án cầu Nhật Tân Dự án cầu Nhật Tân được khởi công xây dựng ngày 7 3 2009 và khánh thành ngày 04 01 2015. Dự án do Ban quản lý dự án 85 Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị triển khai thực hiện dự án là nhà thầu Nhật Bản IHI Sumitomo Mitsui. Dự án được xây dựng bắt đầu từ phường Phú Thượng Tây Hồ đến đường Nam Hồng Đông Anh với chiều dài 3 7km. Tổng vốn đầu tư của dự án là tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư của dự án được huy động từ vốn vay từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và vốn đối ứng của Chính phủ Việt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.