Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư" để nắm chi tiết mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư; nguồn thông tin sử dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư; nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. | Bài 5 Thẩm định tài chính dự án đầu tư BÀI 5 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Bài giảng Giáo trình kinh tế đầu tư xuất bản năm 2012 mục nội dung thẩm định dự án đầu tư 2. Giáo trình lập dự án đầu tư chương phân tích tài chính dự án đầu tư 3. Nghị định 32 2015 NĐ- CP ngày 25 03 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 4. Thông tư 45 2013 TT-BTC ngày 25 4 2013 của bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 5. Quyết định số 634 QĐ-BXD về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu hạ tầng công trình năm 2013 ngày 9 6 2014 và một số các văn bản bản khác có liên quan đến đầu tư. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư Nguồn thông tin sử dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư Nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. Mục tiêu Hiểu được mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư Biết được các nguồn thông tin cần thu thập để sử dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư Nắm được các nội dung cần thẩm định và các phương pháp cần sử dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư Biết được mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung thẩm định trước với nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư. 79 Bài 5 Thẩm định tài chính dự án đầu tư Tình huống dẫn nhập Thẩm định chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án xây dựng khách sạn Một dự án đầu tư xây dựng Khách sạn tại thành phố Hạ Long có tổng số vốn đầu tư tính tại tại thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động là 360 tỷ đồng 200 tỷ đồng là vốn tự có 160 tỷ đồng là vốn vay với lãi suất 10 năm và phải trả nợ gốc đều trong 8 năm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.