Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

"Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" với các nội dung một số quan điểm về marketing ngân hàng; so sánh được sự khác nhau giữa marketing sản xuất và marketing dịch vụ tài chính; những vấn đề mà marketing thường giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo! | CHUYÊN ĐỀ MARKETING NGÂN HÀNG Bộ môn NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I. Mục tiêu học phần Hiểu được marketing ngân hàng thông qua việc phân tích các đặc thù của hoạt động ngân hàng và đặc điểm của marketing ngân hàng Nắm được các kỹ thuật nghiên cứu marketing và dự đoán nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính cho các ngân hàng thương mại. Hiểu được cách phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm cho ngân hàng thương mại Nắm được nội dung của marketing hỗn hợp Ps cho các dịch vụ ngân hàng. II. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Tổng quan về Marketing ngân hàng Bài 2 Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng Bài 3 Phân đoạn thị trường và xác định mục tiêu Bài 4 Một số chiến lược Marketing trong ngân hàng 2 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN tiếp theo III. Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Minh Hiền Marketing Ngân hàng Học viện Ngân hàng Hà Nội. Phan Thị Thu Hà 2007 Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại Nxb. Giao thông Vận tải Hà Nội chương 8. Trần Minh Đạo 2012 Marketing Căn bản Nxb. Kinh tế quốc dân Hà Nội chương 1 2. 3 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG ThS. Khúc Thế Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Xem clip quảng cáo theo đường link sau https watch v KWoKgOP016Q Anh chị nhận thấy biểu tượng nào nhiều nhất Ấn tượng của anh chị về clip đó 5 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên cần thực hiện được những công việc sau Trình bày được một số quan điểm về Marketing ngân hàng. So sánh được sự khác nhau giữa Marketing sản xuất và Marketing dịch vụ tài chính. Những vấn đề mà Marketing thường giải quyết. 6 NỘI DUNG Sự cần thiết của Marketing trong lĩnh vực ngân hàng Chức năng của bộ phận Marketing ngân hàng Đặc điểm của Marketing ngân hàng 7 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA MARKETING TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG . Khái niệm Marketing ngân hàng . Vai trò của Marketing ngân hàng 8 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.