Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Khúc Thế Anh

"Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Một số chiến lược marketing trong ngân hàng" tìm hiểu chiến lược sản phẩm; chiến lược giá; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing doanh nghiệp. | BÀI 4 MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG NGÂN HÀNG ThS. Khúc Thế Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Ngay chính Ngân hàng TMCP Á Châu ACB - một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu có uy tín lớn - cũng phải huy động vốn với lãi suất lên đến 14 năm thì không thể trách cứ những ngân hàng nhỏ là kẻ phá bĩnh vì đã đưa ra mức lãi suất huy động lên đến hơn 16 năm được. Trên quan điểm Marketing hãy cho biết các ngân hàng đang thực hiện chiến lược gì Chiến lược của các ngân hàng có ảnh hưởng gì đến nhau 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên cần nắm được các nội dung sau Nêu được các chiến lược trong marketing ngân hàng. Cách thức tiến hành từng chiến lược. Cách thức phối hợp các chiến lược. Phân tích các chiến lược trên thực tế của ngân hàng đã lựa chọn ở bài 2 và 3. 3 NỘI DUNG Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 4 1. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM . Tổng quan về sản phẩm dịch vụ ngân hàng . Chiến lược sản phẩm của ngân hàng . Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm 5 . TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG . Khái niệm . Đặc điểm . Chu kỳ sống . Chiến lược Phân loạisản phẩm được coi là chiến lược trọng tâm trong chiến lược Marketing hỗn hợp của ngân hàng. Để đảm bảo hiệu quả của chiến lược sản phẩm hoạt động Marketing cần phải xác định rõ nội dung của chiến lược sản phẩm ngân hàng và phát triển sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 6 . KHÁI NIỆM Tập hợp những đặc điểm tính năng công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính. Nhu cầu khách hàng Sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Dịch vụ tiền gửi ký thác. - Dịch vụ cho vay. - Tìm kiếm thu nhập - Dịch vụ chuyển tiền. - Quản lý rủi ro - Dịch vụ tư vấn. - Bổ sung các nguồn - Đại lý kinh doanh chứng khoán. tài chính thiếu hụt - Tài trợ thương mại quốc tế. -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.