Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

"Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động của ngân hàng. | BÀI GIẢNG MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Viện Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I. Mục tiêu Học phần Ngân hàng thương mại nghiên cứu về cách thức hoạt động vài trò và tầm quan trọng của NHTM trong nền kinh tế. Cung cấp các kiến thức tổng quát về các nghiệp vụ của một NHTM đồng thời nghiên cứu công tác quản trị tại các tổ chức tín dụng nói chung cũng như NHTM nói riêng. II. Nội dung nghiên cứu Học phần gồm 5 bài Bài 1 Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng Bài 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn Bài 3 Tài sản và quản lý tài sản Bài 4 Phân tích tín dụng và chính sách tín dụng Bài 5 Các nghiệp vụ tín dụng 2 BÀI 1 NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Giảng viên ThS. Trần Phước Huy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Cỗ máy kỳ diệu nhất của tạo hóa chính là cơ thể của một con người. Vậy để vận hành thể chế này chúng ta cần có một nguồn năng lượng nuôi dưỡng cung cấp cho cỗ máy đó. Và hệ tuần hoàn với trái tim mình đã mang những chất dinh dưỡng thiết yếu nhất chứa đựng trong dòng máu ngọt lành đến cơ quan trong cơ thể này. Với vai trò là phát minh quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường hệ thống ngân hàng đóng vai trò là trái tim là nhịp đập của nền kinh tế. Huy động vốn từ những người có tiền nhàn rỗi để nuôi dưỡng các cá nhân tổ chức trong nền kinh tế. 1. Vậy cụ thể ngân hàng là gì Chức năng của ngân hàng trong nền kinh tế ra sao 2. Các dịch vụ chính của ngân hàng trong nền kinh tế Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài tổng quan về hoạt động ngân hàng. 4 MỤC TIÊU Giúp sinh viên nắm được lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng. Hiểu và giải thích các chức năng của ngân hàng. Nắm vững các nghiệp vụ sản phẩm mà ngân hàng cung cấp để hiểu được vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế. Hiểu và phân biệt các loại hình ngân hàng. Biết được lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. 5 NỘI DUNG Lịch sử hình thành và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    39    1    25-09-2022
5    3    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.