Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu. | BÀI 2 NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG SẢN PHẨM TIỀN GỬI Vì lý do sức khỏe bác An xin nghỉ hưu sớm. Cơ quan trả cho bác một khoản tiền. Song trong thời gian tới bác và gia đình chưa có kế hoạch sử dụng khoản tiền này nên bác quyết định đem đến gửi NH. Tuy nhiên khi tìm hiểu bác thấy hiện tại NH có rất nhiều sản phẩm tiền gửi. Bác băn khoăn chưa biết nên chọn loại sản phẩm nào. Khách hàng nên dùng sản phẩm tiền gửi nào của ngân hàng 2 MỤC TIÊU Giúp sinh viên Biết được 4 đặc điểm 3 vai trò và 5 loại hình của vốn chủ sở hữu trong NHTM Phân biệt được vốn chủ sở hữu và vốn tự có của NHTM Biết được đặc điểm của tiền gửi tiền vay và vốn nợ khác của NHTM Biết được mục tiêu và nội dung quản lý vốn nợ tại NHTM Biết được nội dung quản lý vốn chủ sở hữu tại NHTM 3 NỘI DUNG Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng Quản lý vốn nợ Quản lý vốn chủ sở hữu 4 1. NGUỒN VỐN VÀ NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM . Vốn chủ sở hữu . Vốn nợ . Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến vốn nợ 5 Vốn góp Vốn điều lệ Thặng dư vốn CP Lợi nhuân để lại Các quỹ LN chưa chia Vốn CSH Chênh lệch đánh giá lại TS Chênh lệch Tỷ giá hối đoái Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi Tiền gửi có kỳ hạn NGUỒN Tiền gửi tiết kiệm VỐN Phát hành GTCG Tiền vay Vay NHTW Vay các TCTD khác Vốn uỷ thác mà NH chịu RR Vốn Nợ khác Lãi phí phải trả Công nợ khác 6 6 . VỐN CHỦ SỞ HỮU Khái niệm VCSH là số vốn do chủ sở hữu ngân hàng đóng góp ban đầu amp được bổ sung trong quá trình kinh doanh. Đặc điểm Chỉ chiếm 5 đến 10 tổng nguồn vốn. Ổn định và luôn được bổ sung trong quá trình phát triển. Có thể sử dụng lâu dài nhưng có chi phí cao hơn Nợ. Chủ sở hữu có thể tham gia vào các quyết định của ngân hàng một cách trực tiếp thông qua HĐQT hay gián tiếp thông qua Đại hội đồng cổ đông . 7 . VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ chiếm tỷ trọng lớn trong VCSH 75 - 85

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.