Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

"Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng" với các nội dung khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng. | BÀI 5 CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Giảng viên Ths. Lê Phong Châu Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG Ngày 15 9 2013 Doanh nghiệp Bình Minh đề nghị vay vốn lưu động để thực hiện một phương án kinh doanh là sản xuất quần áo may sẵn từ nay 1 10 2013. Sau khi thẩm định ngân hàng thu thập được các thông tin sau Nhu cầu tài sản lưu động 720 triệu đồng Vốn tự có trong phương án kinh doanh 520 triệu đồng Thời hạn vay 3 tháng trả nợ gốc và lãi một lần khi đến hạn từ nguồn tiền hàng thu được theo hợp đồng bán hàng với bên tiêu thụ. Tài sản đảm bảo Một bất động sản 400 triệu đồng Một số khoản phải thu 300 triệu đồng Theo chính sách tín dụng của ngân hàng VCSH của khách hàng tham gia vào phương án vay vốn tối thiểu bằng 50 nhu cầu vay đầu tư TSLĐ. NH thực hiện giải ngân sau khi doanh nghiệp đã sử dụng hết VCSH cho phương án. Mức cho vay của ngân hàng tối đa bằng 50 giá trị tài sản thế chấp và 60 giá trị tài sản cầm cố. 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG Khi thẩm định khách hàng cán bộ tín dụng xác nhận các yếu tố về tài chính pháp lý uy tín tính hợp lý. của phương án đều rất tốt đáp ứng mọi yêu cầu của ngân hàng. Nguồn trả nợ khả thi. Ngày 1 10 2013 Doanh nghiệp có khoản phải trả theo hợp đồng ký với nhà cung cấp 80 triệu đồng. Với phương án trên khách hàng đề nghị vay 200 triệu đồng. Ngân hàng chấp nhận cấp hạn mức 200 triệu đồng trong thời hạn 3 tháng. Ngày 1 10 2013 khách hàng đề nghị giải ngân toàn bộ hạn mức và được ngân hàng chấp nhận. 1. Ngân hàng xác định hạn mức tín dụng cho phương án là 200 triệu đồng là đúng hay sai Vì sao 2. Ngân hàng chấp nhận giải ngân như vậy là đúng hay sai Vì sao 3 MỤC TIÊU MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên có thể Trình bày được các khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng. Phân biệt được sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng. Phân tích và lấy ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng. 4 NỘI DUNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.