Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Bài 3 - TS. Lê Thị Hương Lan

"Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 3: Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán" gồm 4 nội dung đó là quy trình phân tích; phân tích vĩ mô; phân tích ngành; phân tích công ty và định giá cổ phiếu. | BÀI 3 PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TS. Lê Thị Hương Lan Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nhà đầu tư X đang tìm hiểu muốn mua cổ phiếu công ty ABC giá cổ phiếu của công ty trên thị trường hiện tại đồng tuy nhiên theo sự tính toán với mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư X thì giá cổ phiếu của công ty ABC chỉ là đồng. Theo bạn nhà đầu tư X có nên mua cổ phiếu công ty ABC ở thời điểm hiện tại không Tại sao 2 MỤC TIÊU Hiểu được quy trình trong phân tích đầu tư chứng khoán Hiểu được các biến vĩ mô tác động tới thị trường chứng khoán Hiểu và vận dụng được mô hình phân tích môi trường cạnh tranh của Michael Porter Phân biệt loại công ty và loại cổ phiếu trong đầu tư chứng khoán Nắm bắt được cách thức định giá cổ phiếu công ty theo các phương thức khác nhau. 3 NỘI DUNG Quy trình phân tích Phân tích vĩ mô Phân tích ngành Phân tích công ty và định giá cổ phiếu 4 1. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Phân tích nền kinh tế vĩ mô Mục tiêu Chọn ra phân bổ tài sản tối ưu giữa cổ phiếu trái phiếu tiền Phân tích ngành Mục tiêu Dựa trên kết quả phân tích vĩ mô xác định những ngành sẽ có triển vọng phát triển Phân tích và định giá công ty Mục tiêu Chọn ra công ty có triển vọng và những cổ phiếu bị đánh giá thấp 5 2. PHÂN TÍCH VĨ MÔ Giá trị của công ty được xác định bằng triển vọng lợi nhuận của công ty đó. Triển vọng lợi nhuận của công ty phụ thuộc vào Môi trường kinh tế toàn cầu Nhân tố kinh tế ảnh hưởng tới ngành Vị trí của công ty trong ngành. 6 2. PHÂN TÍCH VĨ MÔ tiếp theo Chính sách kinh tế Chính sách tài khóa Thuế tăng hoặc giảm thuế sẽ tác động tới việc khuyến khích hạn chế chi tiêu. Chi tiêu của Chính phủ chi cho quốc phòng bảo hiểm thất nghiệp đường xá Chính sách tiền tệ Tác động đến cung tiền nhằm ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế. Tăng cung tiền hạ lãi suất kích thích nền kinh tế. Không có tác động ngay lập tức như chính sách tài khóa. Công cụ chính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    63    1    30-09-2022
110    73    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.