Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Bài 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Trâm

"Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 4: Lý thuyết thị trường hiệu quả" với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được khái niệm về lý thuyết thị trường hiệu quả và các mức độ hiệu quả của một thị trường chứng khoán; nắm vững được ý nghĩa của lý thuyết thị trường hiệu quả; vận dụng các phương pháp kiểm định mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán. | BÀI 4 LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ ThS. Nguyễn Ngọc Trâm Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Thị trường hiệu quả Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong quá trình tích tụ tập trung và phân phối vốn đối với nền kinh tế. Bất kỳ một quốc gia nào đều luôn hướng đến việc xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch và hiệu quả. 1. Tại sao cần nghiên cứu về mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán 2. Có những phương thức nào để kiểm định tính hiệu quả của thị trường 2 MỤC TIÊU Hiểu được khái niệm về Lý thuyết thị trường hiệu quả và các mức độ hiệu quả của một thị trường chứng khoán. Nắm vững được ý nghĩa của Lý thuyết thị trường hiệu quả. Vận dụng các phương pháp kiểm định mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán. 3 NỘI DUNG Khái niệm và các giả thuyết thị trường hiệu quả Tầm quan trọng của Lý thuyết thị trường hiệu quả Kiểm định các giả thuyết về thị trường hiệu quả 4 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ . Khái niệm . Các giả thuyết thị trường hiệu quả 5 . KHÁI NIỆM Cơ sở hình thành Lý thuyết thị trường hiệu quả Giả thuyết thị trường hiệu quả được xây dựng dựa trên giả định các nhà đầu tư ra quyết định mua bán chứng khoán dựa trên việc xác định giá trị được ước lượng bằng dự tính hợp lý. Theo cách đó giá chứng khoán sẽ phản ánh tất cả và ngay lập tức đối với mọi thông tin liên quan. Dự tính hợp lý là dự tính được tính toán trên cơ sở sử dụng mọi thông tin sẵn có trên thị trường. 6 . KHÁI NIỆM Fama 1970 cho rằng Thị trường mà tại đó giá luôn phản ánh những thông tin sẵn có được gọi là thị trường hiệu quả . Malkiel 1992 lập luận rằng một thị trường vốn được cho là hiệu quả nếu nó phản ánh đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin liên quan trong việc xác định giá chứng khoán. 7 . KHÁI NIỆM Quá trình phát triển của Lý thuyết thị trường hiệu quả Khái niệm này bắt đầu xuất hiện trong những bài nghiên cứu của một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.