Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Bài 5 - PGS.TS. Trần Văn Nam

"Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Bài 5: Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại" tìm hiểu khái niệm về tranh chấp kinh doanh thương mại; Nhận biết được các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại; quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài thương mại; giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án; soạn thảo được điều khoản giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng kinh doanh, thương mại. | BÀI 5 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI PGS. TS. Trần Văn Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Công ty cổ phần Sao Việt có trụ sở tại huyện CX tỉnh HT mua của Công ty TNHH Đông Nam có trụ sở tại quận ĐĐ Thành phố HN một số trang thiết bị văn phòng trị giá 200 triệu đồng. Theo thỏa thuận số trang thiết bị đó được giao tại Chi nhánh của Công ty cổ phần Sao Việt ở quận TX thành phố HN. Sau khi giao hàng Công ty cổ phần Sao Việt cho rằng có một số thiết bị không đảm bảo chất lượng và yêu cầu bên bán đổi số thiết bị đó. Công ty TNHH Đông Nam không đồng ý đổi thiết bị. Công ty cổ phần Sao Việt quyết định khởi kiện Công ty TNHH Đông Nam. Việc khởi kiện của Sao Việt có thể được thực hiện ở những cơ quan tài phán nào Vì sao Nêu rõ căn cứ pháp lý cho phương án trả lời của mình. 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên cần thực hiện được các việc sau đây Nắm được khái niệm về tranh chấp kinh doanh thương mại. Nhận biết được các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Nắm được quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài thương mại. Nắm được quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án. Có khả năng soạn thảo được điều khoản giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng kinh doanh thương mại. 3 NỘI DUNG Khái quát chung về tranh chấp kinh doanh - thương mại Giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng Trọng tài Giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng Toà án 4 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI . Khái niệm tranh chấp kinh doanh thương mại . Đặc điểm chung của tranh chấp kinh doanh thương mại . Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường . Phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 5 . KHÁI NIỆM TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI Khái niệm kinh doanh - thương mại Khái niệm kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2005 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.