Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 3: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

"Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 3: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp" với mục tiêu xác định và đánh giá các nguồn lực/năng lực của doanh nghiệp; năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, từ đó hình thành được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp thông qua các lĩnh vực quản trị hoặc mô hình chuỗi giá trị. | Bài 3 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp BÀI 3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Quản trị chiến lược PGS. TS. Ngô Kim Thanh NXB Đại học KTQD. 2. Fred David 2010 Strategic management Crafting amp Executing strategy Thompson Strickland amp Gamble. Liên hệ lấy ví dụ thực tế khi học đến từng vấn đề khái niệm đang học Tìm cách áp dụng những lý thuyết đã học vào giải quyết những vấn đề các doanh nghiệp đang gặp phải trong thực tế. Nội dung Bài này giới thiệu các cách thức phân tích nội bộ doanh nghiệp nhằm xác định đúng thế mạnh điểm yếu của doanh nghiệp cũng như xác định các năng lực cốt lõi năng lực vượt trội và lợi thế cạnh tranh để xây dựng chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Đây là bài tổng hợp các kiến thức của rất nhiều môn học về quản trị theo từng lĩnh vực chức năng quản trị trong doanh nghiệp. Mục tiêu Xác định và đánh giá các nguồn lực năng lực của doanh nghiệp Xác định năng lực cốt lõi của doanh nghiệp từ đó hình thành được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Phân tích điểm mạnh yếu của doanh nghiệp thông qua các lĩnh vực quản trị hoặc mô hình chuỗi giá trị. 40 Bài 3 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp Tình huống dẫn nhập Xuất phát điểm là một trong những thương hiệu Việt còn non trẻ về tuổi đời kinh nghiệm cũng như tiềm lực tài chính đặt trong bối cảnh tại Việt Nam một quốc gia thuần nông trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa cà phê Trung Nguyên đã không ngần ngại với nhiều cuộc chiến không cân sức với các đối thủ lớn như Nestle Starbuck. Với sức mạnh nội lực cộng với khát vọng vươn lên cà phê hòa tan G7 nhanh chóng chiếm thị phần cao trong phân khúc cà phê hòa tan. Cuối năm 2011 cà phê G7 chính thức vươn lên đứng đầu thị phần tại Việt Nam sau 8 năm ra đời. Để đạt được điều này những .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.