Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - TS. Hà Sơn Tùng

"Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 1: Đại cương về quản trị chiến lược" với mục tiêu giúp người học nắm được đặc điểm cơ bản của các quyết định chiến lược, phân định rõ nội dung của chiến lược và quản trị chiến lược; quy trình và các cách tiếp cận về quản trị chiến lược; các thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN quot Quản trị chiến lược quot là môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp xây dựng các loại chiến lược và quản trị hoạt động của doanh nghiệp bằng hệ thống chiến lược cho các doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi hiện nay. Việc áp dụng quản trị chiến lược không chỉ phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn cho các doanh nghiệp với qui mô lớn hoặc dưới dạng tổng công ty và tập đoàn kinh doanh. I. Mục tiêu học phần Hiểu rõ khái niệm chiến lược và tầm quan trọng của Quản Trị chiến lược trong việc phát triển doanh nghiệp Biết cách tiến hành các bước cần thiết để thiết lập các chiến lược của tổ chức Hiểu rõ các loại chiến lược khác nhau doanh nghiệp có thế lựa chọn Sau khi hoàn thành môn học sinh viên có thể hoạch định tổ chức thực hiện và kiểm tra chiến lược trong bất kỳ tổ chức doanh nghiệp. 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN II. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Đại cương về quản trị chiến lược Bài 2 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp Bài 3 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp Bài 4 Các loại chiến lược của doanh nghiệp Bài 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược Bài 6 Thực thi đánh giá và kiểm soát chiến lược 2 BÀI 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giảng viên TS. Hà Sơn Tùng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Cafe Trung Nguyên Trung Nguyên là một nhãn hiệu cà phê non trẻ của Việt Nam ra đời vào giữa năm 1996 ở Buôn Ma Thuột với hoạt động ban đầu là sản xuất và kinh doanh trà cà phê. Năm 1998 Trung Nguyên xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh bằng câu khẩu hiệu Mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới . Vào thời điểm mà thu nhập bình quân đầu người mới chỉ 250 USD số thống kê vào năm 2011 là USD các sản phẩm được cung cấp trên thị trường đa phần là giá rẻ thì Trung Nguyên đã chọn một lối đi tương đối khác biệt và cũng là mạo hiểm khi tiên phong lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu cao cấp với mong muốn thu hút thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Năm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.