Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 2 CÁC CÔNG CỤ MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TS. Lê Kim Ngọc TS. Phạm Đức Cường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Quy trình thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp Hàng ngày các phòng ban phân xưởng bộ phận sử dụng lao động theo dõi thời gian lao động của từng cán bộ nhân viên trên Bảng chấm công. Cuối tháng Bảng chấm công được chuyển cho bộ phân tính lương ở Phòng Nhân sự. Phòng Nhân sự theo dõi tình hình thay đổi số lượng lao động trong công ty tuyển dụng thêm điều chuyển công tác khác sa thải và các thay đổi khác về vị trí công việc hệ số lương của các cán bộ nhân viên. Cuối tháng Phòng Nhân sự sử dụng Bảng chấm công do các bộ phận sử dụng lao động gửi đến cùng với Báo cáo tình hình biến động lao động trong tháng để lập Bảng thanh toán lương trong đó trình bày rõ tổng số tiền phải trả người lao động số tiền khấu trừ lương số còn phải trả người lao động và chuyển cho Phòng Kế toán. Phòng Kế toán tiến hành trả lương cho người lao động qua hệ thống ngân hàng VCB Tổng hợp thông tin về chi phí lương được báo cáo Ban giám đốc. Thông tin về thu nhập của cán bộ nhân viên được chuyển cho cơ quan thuế làm cơ sở xác định số thuế thu nhập cá nhân của từng người. 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG 1. Những bộ phận cá nhân nào tham gia vào quá trình trên 2. Các chứng từ luân chuyển như thế nào 3. Mức độ tham gia của phần mềm 4. Đánh giá kiểm soát của quá trình xử lý trên 3 MỤC TIÊU Hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ. Nắm được những kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ chứng từ lưu đồ hệ thống để đọc hiểu và mô tả hệ thống. Phân tích ưu nhược điểm của các công cụ mô tả. 4 NỘI DUNG Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán Sơ đồ dòng dữ liệu data flow diagrams - DFD Lưu đồ 5 1. CÁC CÔNG CỤ MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán là việc sử dụng các công cụ phù hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.