Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng" thông tin đến các bạn kiến thức về khái quát chung về chu trình hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng. | BÀI 3 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG GV. Trần Đức Vinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Quá trình mua hàng trong doanh nghiệp Công ty TNHH Sơn Hà là công ty chuyên về sản xuất bể nước inox một nguyên vật liệu chính đầu vào của công ty là thép inox lá cuộn được mua trên thị trường nội địa do các nhà cung cấp Việt Nam thực hiện. Trên cơ sở định mức dự trữ phòng cung ứng thực hiện mua thép inox lá cuộn hàng về được nhập kho nguyên vật liệu của công ty khi đến hạn thanh toán công ty trả tiền cho nhà cung cấp. Hãy thiết kế sơ bộ quá trình mua hàng tại công ty TNHH sơn Hà. 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ Nắm chắc các hoạt động và dòng thông tin trong chu trình mua hàng Nhận yêu cầu mua hàng dịch vụ Nhận hàng từ người cung cấp Ghi nhận nợ phải trả Thanh toán với người bán. Nắm chắc các hoạt động kiểm soát trong chu trình mua hàng. 3 NỘI DUNG Khái quát chung về chu trình hàng Quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng Các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng 4 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHU TRÌNH MUA HÀNG . Khái niệm chu trình mua hàng . Các hoạt động cơ bản 5 . KHÁI NIỆM CHU TRÌNH MUA HÀNG Khái niệm Chu trình mua hàng là một loạt các hành vi kinh doanh phát sinh và các hoạt động thu thập xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình mua hàng hóa dịch vụ và thanh toán cho các loại hàng mua. Mục tiêu Mua hàng từ những người bán tin cậy Mua hàng với chất lượng cao Mua hàng với giá cả tốt nhất Mua những khoản mục được yêu cầu Có được các nguồn lực khi cần Nhận được những mặt hàng đã đặt mua Đảm bảo các loại hàng mua không bị mất bị hỏng bị mất cắp. 6 . CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Nhận yêu cầu mua hàng dịch vụ trong nội bộ tìm kiếm người cung cấp phù hợp và đặt hàng. Nhận hàng từ người cung cấp. Ghi nhận nợ phải trả. Thanh toán với người bán. Các quan hệ thông tin trên được thể hiện qua 2 sơ đồ dòng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
325    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.