Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

"Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác. | BÀI 2 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TS. Trần Thị Nam Thanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nhập khẩu hàng tại Công ty TNHH TM amp XNK Nhất Lâm Ngày 15 tháng 10 năm 2015 Công ty TNHH TM amp XNK Nhất Lâm nhập khẩu Nước trái cây naturella về nhập kho từ công ty Riha Weser Gold Đức với giá là Euro thuế suất thuế nhập khẩu 20 thuế suất thuế GTGT của nước trái cây nhập khẩu là 10 . Tỷ giá giao dịch thực tế giữa đồng Việt Nam và đồng Euro ngày 15 10 2015 là 1 Euro VNĐ. Chi phí vận chuyển Nước trái cây từ Hải Phòng về Công ty là đồng đã thanh toán bằng tiền mặt. 1. Tính thuế phải nộp của hàng nhập khẩu 2. Giá trị hàng nhập khẩu là bao nhiêu 3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng như thế nào 2 MỤC TIÊU Nắm vững phương thức nhập khẩu và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng nhập khẩu. Nhận diện các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ và nguyên tắc ghi nhận. Nắm vững phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu theo từng phương thức nhập khẩu. Thực hành kế toán nghiệp vụ nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu trong các đơn vị xuất nhập khẩu thực tế. 3 NỘI DUNG Đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ Kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp Kế toán nhập khẩu ủy thác 4 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN NGOẠI TỆ . Đặc điểm lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu . Nhiệm vụ kế toán . Nguyên tắc kế toán ngoại tệ 5 . ĐẶC ĐIỂM LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Thời gian lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu thường dài hơn lưu chuyển hàng hóa trong nước. Giá trị hàng nhập khẩu và quan hệ thanh toán với nhà cung cấp nước ngoài đều giao dịch bằng ngoại tệ. Giá nhập khẩu được tính chủ yếu theo giá CIF hoặc giá FOB. Các doanh nghiệp nước ta thường nhập khẩu theo giá CIF. Hoạt động nhập khẩu thường được thực hiện theo hai phương thức là nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu ủy thác. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
181    71    2    02-10-2022
8    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.