Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Trâm

"Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 5: Phân tích kỹ thuật" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm về phân tích kỹ thuật; một số công cụ về phân tích kỹ thuật; điểm mạnh cũng như điểm yếu của phân tích kỹ thuật. | BÀI 5 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ThS. Nguyễn Ngọc Trâm Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật được dùng để dự báo hướng giá trong tương lai. 1. Những lý thuyết cơ sở của phân tích kỹ thuật 2. Ưu nhược điểm của phân tích kỹ thuật 2 MỤC TIÊU Nắm được khái niệm về phân tích kỹ thuật Nắm được một số công cụ về phân tích kỹ thuật Hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của phân tích kỹ thuật. 3 NỘI DUNG Khái niệm về phân tích kỹ thuật Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật Các công cụ cơ bản sử dụng trong phân tích kỹ thuật Một số chỉ số cơ bản Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật 4 1. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT . Khái niệm . Các giả định 5 . KHÁI NIỆM Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật phân tích phương pháp phân tích chỉ dựa vào các diễn biến của giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu thế giá trong tương lai và cũng như các áp lực cung cầu có ảnh hưởng đến giá. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng công cụ toán học và các đồ thị hình mẫu kỹ thuật để xác định xu thế thị trường của một loại cổ phiếu nào đó từ đó đưa ra quyết định thời điểm thích hợp để mua bán chứng khoán. Sử dụng phân tích kỹ thuật để có thể trả lời câu hỏi Giao dịch cái gì và giao dịch khi nào 6 . CÁC GIẢ ĐỊNH Biến động thị trường phản ánh tất cả. Giá dịch chuyển theo xu thế chung. Lịch sử sẽ tự lặp lại. 7 2. CỞ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT . Lý thuyết Dow . Lý thuyết sóng Elliot 8 . LÝ THUYẾT DOW Chỉ số bình quân thị trường phản ánh tất cả. Ba xu thế của thị trường Lý thuyết Dow đưa ra nguyên lý về 3 xu thế giao động chính về giá trên thị trường chứng khoán xu thế cấp một là xu thế chính xu thế cấp 2 và 3 là xu thế thứ cấp. Bull market thị trường con bò tót - thị trường tăng giá Nguyên lý này cho rằng một xu thế tăng giá cơ bản thường bao gồm 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là quá trình tích tụ thời

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.